Se gratis webinar:

Spør Simployers rådgivere om foreldrepenger og foreldrepermisjon

I 2021 kom det regelendringer som har ført til mye usikkerhet rundt hvilke rettigheter og plikter man har, enten man er leder, HR, lønnsmedarbeider eller arbeidstaker. 

Nå opplever virksomheter at permisjonene strekker seg langt ut i tid og at arbeidsgiver har dårlig oversikt. Det har igjen ført til et behov hos mange arbeidsgivere for å vite mer om hva regelendringene egentlig betyr, hvordan de skal håndtere dem i praksis og hvilket handlingsrom de egentlig har? 

I webinaret gir Simployers rådgivere gode råd til HR og ledere og svarer på spørsmål fra seerne, som f.eks:

  • Fri utsettelse ved røde dager. Må arbeidsgiver godta dette? hvordan trekke ansatte i lønn disse dager? dag for dag?
  • Hvis arbeidstaker tar ut ferie rett etter foreldrepermisjonen. Har arbeidstaker deretter da sykepengerettigheter? Og rett til å bruke egenmelding?
  • Hva kan arbeidsgiver godta eller IKKE godta av alle varianter av utsettelse?
  • Er det mest gunstig for arbeidstaker å ta ulønnet etter permisjonen eller innbakt underveis? Tenker på utmelding av folketrygden osv.
  • Hva hvis du forskutterer, og det kommer fram i måneden etter at arbeidstakeren har vært inne og utsatt foreldrepengene. Da har du jo betalt ut for mye i lønn.
  • En ansatt deler opp sin pappaperm. i lønnet-, ulønnet perm. ferie. Kan han da komme å jobbe ettermiddag/lørdager i sin ulønnede permisjon, hvis OK arb.giver?
  • Kan dere si litt om endring av permisjonen som er avtalt underveis i perioden.

Webinaret ble sendt direkte 7. mars 2023

play_arrow Simployers rådgivere svarte på "alt" om foreldrepenger og foreldrepermisjon