Se gratis webinar:

Slik sikrer du engasjement på arbeidsplassen

Engasjement er kjernen i enhver organisasjon

Sendt direkte 22. april 2021

En betydelig innsatsvilje utløses når folk føler seg verdsatt, inkludert, motivert og kan lede seg selv. Dette engasjementet kan i sin tur skape store verdier for virksomheten. Når de ansatte er organisasjonens viktigste ressurs, så bør engasjement og trivsel være viktige KPIer.

Økt engasjement på arbeidsplassen bidrar til at: 

  • Medarbeidere blir lenger
  • Sykefraværet reduseres
  • Produktiviteten og lønnsomheten øker
  • Attraktiviteten som arbeidsgiver øker


For mange arbeidstakere ble all kollegial samhandling flyttet til digitale møterom da pandemien traff oss. Fjernledelse og hjemmekontor krevde nye oppfølgingsmetoder, og fokuset på hvordan sosial distansering påvirker oss har blitt mer fremtredende.

- Pandemien skapte en større bevissthet knyttet til trivsel, motivasjon og engasjement som viktige drivere for gode resultater, sier Caroline Fjellner, CEO i &frankly.

&frankly en skybasert tjeneste for måling av engasjement på arbeidsplassen. Simployer kjøpte nylig &frankly og tilbyr nå verktøyet til det norske markedet.

Vi snakker om:

  • Hva er egentlig engasjement og hvorfor trenger ledere innsikt om engasjementet i organisasjonen?
  • Hvordan foregår kontinuerlige pulsmålinger? Hva skiller dem fra vanlige medarbeiderundersøkelser og hvorfor bør dette settes på agendaen?
  • Sjekkliste med gode råd
  • Spørsmål og svar
play_arrow Se gratis webinar: Slik sikrer du engasjement på arbeidsplassen