Se gratis webinar:

Slik jobber du systematisk med HR-oppgaver gjennom året. Lansering av digitalt HR-årshjul.

Hvordan sikrer dere at alle HR-oppgaver faktisk blir utført og dokumentert til planlagt tid?

HR har mange arbeidsoppgaver, og det er enkelte måneder som er mer hektiske enn andre, der det kan hope seg opp med oppgaver. Det siste året har det også kommet til nye krav til gjennomføring og rapportering av oppgaver knyttet til mangfold, inkludering og likestilling (ARP - aktivitets- og redegjørelsesplikt). 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten ble skjerpet i likestillings- og diskrimineringsloven fra 2020, og det gjør at årsrapportene som publiseres i 2021 er de første som omfattes av de nye reglene.

Basert på ønsker fra våre kunder og markedet har vi utviklet et digitalt HR-årshjul, les mer om det her. Dette verktøyet hjelper deg å jobbe systematisk med alle HR-oppgavene gjennom året. I dette webinaret kommer vi til å vise hvordan verktøyet fungerer i praksis, og hvor enkelt det er å bruke.

Vi snakker om:

  • Disse oppgavene har HR gjennom året i 2021
  • Tips og råd til hvordan man kan jobbe mer systematisk med HR gjennom året
  • Demo av det nye digitale prosessverktøyet HR-årshjul 
  • Sjekkliste med gode råd for HR
  • Spørsmål og svar

 

Sendt direkte 20. mai 2021

play_arrow Se gratis webinar: Slik jobber du systematisk med HR-oppgaver gjennom året. Lansering av digitalt HR årshjul.