Se gratis webinar:

Koronasituasjonen sett fra et HR-perspektiv

Vi befinner oss i en krevende tid, der de fleste virksomheter blir påvirket av koronasituasjonen på kort og lenger sikt.

Simployer har satt koronakurven inn i et HR-perspektiv gjennom fire faser, og vi diskuterte implikasjoner for virksomheter. Vi har gjennomført en kundeundersøkelse for å kartlegge opplevde følger av koronasituasjonen, og vi delte interessante funn som viser at HRM-systemer er viktigere nå og fremover.

For å ta dere gjennom dette webinaret, har vi to erfarne kolleger i Aud Brouwer og Tonny Røren.

 Vi snakket om:

 • Koronakurven i et HR-perspektiv med fire faser
  • Sjokk: Informasjonsbehov og kontroll
  • Svar: Akutt situasjonstilpasning
  • Strategi: Se fremover - forutsigbarhet
  • Seier: Møte den nye fremtiden
 • Funn fra kundeundersøkelsen
 • Spørsmål og svar

 

Webinaret er nyttig for deg som jobber med HR og organisasjonsledelse. Det er relevant både for eksisterende brukere av Simployer og for dere som vurderer å skaffe et HRM-system. 

 
Varighet:  45 minutter inkludert spørsmål og svar
Pris:  Gratis

play_arrow Se gratis webinar: Koronasituasjonen sett fra et HR-perspektiv