Se gratis webinar:

Kickstart arbeidet med mangfold og likestilling - få råd fra ekspertene

Har din virksomhet kommet i gang med å jobbe aktivt med mangfold og likestilling?

Sendt direkte 3. juni 2021

Hvis ikke, så haster det virkelig nå. For i løpet av 2021 skal alle virksomheter kunne dokumentere hva de gjør på dette området.

I dette webinaret forteller Marte Albertine Indergård, Head of people experience and Diversity leader i PwC, hvordan og hvorfor PwC jobber strukturert og målrettet med mangfold og inkludering. Hun delre konkrete erfaringer med arbeidet og kommer med gode og relevante tips.

Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver innen HR og ledelse i Simployer, gir en kort innføring i ktivitetsplikten og gir råd om for hvordan dere bør gå frem på fem viktige områder:

  • Rekruttering
  • Lønns og arbeidsvilkår
  • Forfremmelse og utviklingsmuligheter
  • Tilrettelegging og mulighet til å kombinere arbeid og familieliv
  • Trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold

I webinaret får du også presentert funnene i en fersk undersøkelse ang likestilling og mangfold, samt informasjon om hvilke verktøy vi i Simployer tilbyr for å hjelpe din virksomhet i dette viktige arbeidet.

play_arrow Se gratis webinar: Kickstart arbeidet med mangfold og likestilling - få råd fra ekspertene