Se gratis webinar:

God på HMS? - Vi gjør det enklere!

Må vi kjøpe et system for HMS?

Svaret på dette er NEI, det er ingen lov som påleg­­ger deg å kjøpe et HMS-system.
Det lovverket imidlertid sier noe om, er at du MÅ jobbe systematisk med arbeidsmiljøet.
(Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven)

Vi kan kort oppsummere tre hovedpunkter du må ha på plass for å oppnå dette:

  • Du må ha et rammeverk for HMS-arbeidet.
  • Du må planlegge og gjennomføre aktiviteter knyttet til målstyring, kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet.
  • Du må håndtere uforutsette hendelser, og innspill som bidrar til kontinuerlig forbedring.


Webinaret ble avholdt 24. mars 2017

play_arrow Gratis webinar: God på HMS? - Vi gjør det enklere!