Se gratis webinar:

Derfor må HR legge en god belønningsstrategi

Webinaret ble sendt direkte 13/1-2022

Lønn og andre goder er viktig for å rekruttere og beholde ansatte. Samtidig har ansatte nye forventninger til transparens rundt belønning, og nytt lovverk krever at arbeidsgivere fra 2022 offentlig rapporterer lønnsforskjeller for å hindre forskjellsbehandling av kvinner og menn.  

Dette stiller krav til at HR jobber systematisk med å utvikle en god belønningsstrategi.  

I dette webinaret snakker om hvordan HR kan legge en god strategi, som støtter ansatte og lederes behov for oversikt, og som også kan ligge til grunn for lønnsoppgjør og lønnsrapporteringen alle virksomheter må gjøre i 2022.  

I webinaret viser vi også vise frem Simployers nye HRM-modul for kompensasjon, som nylig er lansert.  

  • Hvordan bør dere tenke om belønning i 2022? 
  • Hva må dere praktisk gjøre for å få på plass en belønningsstrategi? 
  • Hvor transparent bør belønningsstrategien være? 
  • Hvorfor er belønning strategisk viktig? 
  • Hva må du tenke på i forkant av lønnsrapporteringen for 2021? 

Webinaret holdes av Simployers HR-rådgiver Fam Camilla Viksand Manson og produktsjef Jules Olivier.  

Her finner du mer informasjon om Simployer kompensasjon, som er omtalt i webinaret

play_arrow Derfor må HR legge en god belønningsstrategi