Gratis guide:

Den ultimate sjekklisten for onboarding

Simployers beregninger viser at virksomheten din taper minst 2 millioner kroner hver gang en ansatt slutter innen de første 12 månedene. Det er altså god business å satse på onboarding med høy kvalitet. Denne sjekklisten gir deg svaret på hvordan du gir nyansatte den best mulige starten på sitt arbeidsforhold i din bedrift.

 

Noen av punktene i sjekklisten:

  • Alle formaliteter bør være i orden så tidlig som mulig. Den ansatte må føle seg velkommen og ønsket!
  • En god introduksjon til virksomhet og kollegaer.
  • En klar plan for arbeidsoppgaver på kort sikt og på litt lengre sikt.
  • Vær en aktiv og tilstedeværende leder.

 

Det er lekende lett å få tilgang til hele sjekklisten med utdypende beskrivelser under hvert sjekkpunkt. Opprett en gratis Simployer-konto og klikk på last ned, så får du sjekklisten til odel og eie som en pdf-fil.

Lykke til med onboardingsprosessen!