Strategi for HR-budsjettet i 2021

Etter et mildt sagt annerledes år kan det føles ekstra utfordrende å sette opp HR-budsjettet. Her er min budsjettstrategi for den nye normalen.
Victoria Ödlund, HR-rådgiver torsdag 12. november 2020
Lesetid: 2 Minutter

For å forstå hva vi trenger fremover, må vi se i bakspeilet og hente lærdom av de raske endringene som har skjedd:

  • Hjemmekontor har blitt regelen mer enn unntaket
  • Digitaliseringen har skjedd i stadig høyere tempo
  • Mange organisasjoner har måttet gire opp eller nedskalere raskt
     

Et bærekraftig budsjett må derfor fokusere på det som blir stadig viktigere for at en organisasjon skal klare å møte raske og stadige forandringer. Her er punktene dere ikke må glemme:

  • Kompetanseutvikling
  • Digitalisering
  • Rammeverk og regler for hjemmekontor
  • Sunne og friske medarbeidere
  • Gode HR-prosesser og masterdata

Sats på kompetanseutvikling

En tydelig trend de siste årene har vært at vi kan være nødt til å tilpasse oss raskt for å møte endringer i omverdenen. Fra et bedriftsperspektiv kan konsekvensene av at medarbeiderne ikke har den nødvendige kompetansen eller ikke kan gjøre jobben hjemmefra, være ødeleggende. Sørg for at dere har rett person på plass til rett tid – slik at dere kan hevde dere i konkurransen. Det er derfor viktig at budsjettet har rom for å sikre at alle medarbeidere får riktig kompetanseutvikling.

Våg å digitalisere mer

Digitaliseringen kommer til å være nøkkelen til gode og fungerende medarbeiderprosesser på avstand, og til å sikre at kompetansen blir ivaretatt. On- og offboarding må i hovedsak skje digitalt. Hvordan sikrer vi en introduksjon til bedriftskulturen når vi kanskje ikke kan vise frem lokalene? Medarbeidersamtaler og oppfølgingsmøter vil dessuten bli viktigere, og vanskeligere, enn noen gang før nå som vi ikke møter hverandre hver dag og de må skje på avstand. Det må rett og slett bli mye enklere for medarbeiderne å holde kontakten til tross for arbeid på hjemmekontor. Bruk derfor ressurser  effektive digitale verktøy som forenkler arbeidet med medarbeiderprosessene

Fortsett å pleie bedriftskulturen 

Dette er top of mind akkurat nå, og det må det fortsette å være for HR og ledelse. Hvordan pleier og bygger vi bedriftskulturen på avstand? Her er det viktig at alle kostnader til kaffe og teambuilding får bli stående. Men kaffemaskinen må kanskje flytte inn hjemme sammen med andre kulturbevarende aktiviteter. Medarbeiderne har fortsatt behov for å føle at de er en del av fellesskapet på arbeidsplassen sin.

Medarbeidere som har det bra, presterer bedre

Arbeidet på hjemmekontor kommer til å fortsette og for mange medarbeidere avhenger helse og trivsel av at de kan skille mellom arbeid og fritid. Derfor er det viktig at retningslinjene dere har for dette, er basert på arbeidsrettslige regelverk. Men lover og regler endrer seg jo også raskt. Det er derfor lurt å få hjelp og veiledning til hvordan dere skal tenke og planlegge fremover – så sett av penger til å få inn eksperthjelp som kan få alt på plass. Det er svært viktig å unngå feil og mangler i kommunikasjonen med medarbeiderne.

HR som eier av masterdata

Mange bedrifter har foreldede systemer der de ikke kan få ut rapportene de trenger. En del har ikke en gang personalregister, men prøver i stedet å hente ut personaldata fra lønnssystemet. Invester i en hensiktsmessig plattform for å legge til rette for gode medarbeiderprosesser og GDPR-sikker behandling av personaldata – der HR eier masterdataen.

 

Til slutt: Husk at et budsjett er retningsgivende, ikke en absolutt fasit.

Victoria Ödlund

HR-rådgiver

Victoria Ödlund jobbet som HR-rådgiver i Simployer Sverige. Hun har bred erfaring fra strategisk og operativt HR-arbeid. Victorias kompetanseområder dekker blant annet arbeidsrett, forhandlinger, rekruttering, arbeidsmiljø, oppsigelser, kompetanse, sykefravær, diskriminering og likestilling, onboarding og GDPR i arbeidslivet.