Hva betyr egentlig en inkluderende arbeidsplass?

Tar du vare på medarbeidernes ulike kompetanse? Jobber du strategisk med inkludering og mangfold? Hvis ikke, er det på tide å gjøre det. I hvert fall om du vil øke innovasjonsgraden.
Kristofer Sandberg, Content og PR-manager i Simployer &frankly onsdag 16. februar 2022
Lesetid: 1 Minutt

Mangfold i arbeidslivet er et fagområde det forskes mye på for tiden. Flere studier og rapporter peker på at bedrifter med lite mangfold sannsynligvis også har lavere lønnsomhet (McKinsey & Co, 2020, Diversity Wins). Samtidig ser man at bedrifter med stort mangfold har omtrent 40 prosent høyere inntekter som følge av høyere innovasjonsgrad (Boston Consulting Group, 2017, The mix that matters).

Hva er inkludering og mangfold helt konkret?

Helt grunnleggende handler mangfold og inkludering om å respektere hverandres ulikheter og bakgrunn. I mange tilfeller kreves det en systematisk tilnærming for å unngå at forutinntatte holdninger står i veien for hvordan vi jobber og fungerer godt på arbeidsplassen. Utover det åpenbare spørsmålet om rettferdighet, risikerer man også å bremse potensialet for innovasjon i organisasjonen.

Hva er en inkluderende arbeidsplass?

En inkluderende arbeidsplass sørger for å løfte frem og vurdere ulike perspektiv på en rettferdig måte, og samtidig forsikre at ingen meninger ekskluderes. Noe som eksempelvis kan skje på møter eller i andre prosesser. Det finnes naturligvis også mange andre områder og situasjoner hvor det er viktig å jobbe klarsynt og systematisk med inkludering og mangfold:

  • Lønn: Sørge for lik lønn for samme arbeid.
  • Arbeidsvilkår: Sørge for at regler og rammer gjelder alle.
  • Kompetanse: Sørge for å kartlegge og bevisstgjøre kompetansen som finnes, og at alle har samme utviklingsmuligheter.
  • Rekruttering: Sørge for at rekrutteringsprosesser skjer på samme vilkår.

Hva er forskjellen på mangfold og inkludering?

Mitt Liv, en av Sveriges største virksomheter innen mangfold og inkludering, definerer begrepene på denne måten:

«Vi pleier å si at mangfold er det strategiske arbeidet hvor organisasjonen forsikrer seg om at en blanding av ulikheter og perspektiv representeres. Inkludering er oppførselen overfor andre og hvordan vi forholder oss til andre på arbeidsplassen hver dag. Om både mangfold og inkludering finnes i organisasjonen kan dette, ifølge forskning, bidra til økt innovasjon, kreativitet og trivsel. Det skaper igjen økt lønnsomhet og verdsettelse av bedriften.»

Lær mer om mangfold og inkludering på vårt webinar 17. februar.

Kristofer Sandberg

Content og PR-manager i Simployer &frankly

Kistofer Sandberg jobber med innhold, PR og markedsføring i Simployer &frankly.