Fire HR-trender å se opp for i 2022

Pandemien har endret måten vi jobber på – ikke minst for oss som jobber med HR. Her er fire områder vi i Simployer tror blir viktige for HR det kommende året.
Fam Camilla Viksand Manson, Rådgiver HR og ledelse tirsdag 21. desember 2021
Lesetid: 4 Minutter

I Simployer ser vi at det arbeidet HR prioriterer i 2022 er et direkte resultat av den urolige tiden vi har vært igjennom, og fortsatt står i. HR-arbeidere har måttet tilpasse seg stadige endringer, og har flere ganger måttet skape prosesser fra bunnen for å støtte sine ansatte, samtidig som de skal holde virksomheten flytende.

Hvilke oppgaver som prioriteres og hvilke strategier en legger til rette for i 2022, er en direkte konsekvens av organisasjoner i endring og forventninger fra medarbeidere og omverdenen. I dette ligger det er stort og nødvendig arbeid hvor virksomheter og HR må gjennomgå hva som er drivere for utvikling, motivasjon og engasjement for deres virksomhet.

Sett på det fra en annen vinkel kan man jo se på dette som en fantastisk mulighet for HR til å legge føringer og forme en ny arbeidshverdag.

Her er 4 områder jeg mener vil prege HR-arbeidet for mange virksomheter i året som kommer.

HR trend 1: Hybridarbeid

Den hybride hverdagen har kommet for å bli – hvor arbeidshverdagen skal splittes mellom arbeidsplassen, hjemmekontor eller et annet sted. Dette vil for mange virksomheter være den største endringen, og HR må sammen med arbeidstakerne finne gode løsninger for at dette skal fungere i arbeidshverdagen.

Anvendt på riktig måte kan "hybridarbeid" og mer fleksibilitet forbedre samarbeid, inkludering og balanse mellom arbeid og privatliv. Samtidig bør en fortsatt sette søkelys på kraften som ligger i fysisk tilstedeværelse og samarbeid. Men fakta er at HR og ledere er nødt til å tilpasse seg en hverdag der en ikke er fysisk til stede, samtidig, hver dag. Flere oppgaver vil måtte tilpasse seg en teknologi som tillater denne typen arbeid. Onboarding, rekruttering, sømløs kommunikasjon og ikke minst oppfølging av medarbeidere er bare få av mange eksempler på dette.

HR trend 2: Trivsel og mental helse

Mental helse har virkelig blitt satt på dagsorden den siste tiden, og det blir ikke noe mindre viktig i tiden som kommer. Med en hybrid hverdag og mindre interaksjon mellom kollegaer, er det desto viktigere at virksomheter skaper en kultur hvor medarbeideres helse og trivsel har et stort fokus. Forbes, beskriver et «New Work»-paradigme – The Human Workplace Is The New Work Paradigm (forbes.com) – der arbeidstaker ser på arbeidet som noe mer meningsfullt enn bare en arbeidsplass for å tjene penger. Arbeid skal oppleves som meningsfylt, engasjerende og ikke minst være en arena hvor man har det godt, både fysisk og mentalt.

Her vil helsefremmede goder, tilstedeværende og omsorgsfulle ledere, samt tydelige kommunikasjonsplattformer, være nøkkelen til å beholde sine medarbeidere, øke produktiviteten og ikke minst forebygge et mulig sykefravær.

Tillit fra ledelsen står høyt på listen over helsefremmede faktorer og vil være en viktig del av en strategiarbeidet for virksomheter fremover.

HR trend 3: Data og HR-analyse

HR-analyse er verken et ukjent konsept eller et nytt fokusområde. Utfordringen er at flere ikke har sett potensiale og utnyttet mulighetene et godt HR-analytisk verktøy gir. Mange virksomheter har mengder av dynamisk HR-data som de ikke vet eller ser et behov for å grave dypere i. Denne holdningen er i ferd med å endre seg, og flere virksomheter ser nå på de uendelige mulighetene disse dataene faktisk gir.

En HR-analyse vil kunne identifisere og analysere personrelaterte problemer, skape en totaloversikt over virksomheten og ansatte, og på denne måten tilegne seg ny og verdifull kunnskap. Analysen vil gi relevant informasjon og et tryggere grunnlag for å ta bedre beslutninger. HR-analyse vil med andre ord, ved optimalt bruk, kunne føre til et bedre arbeidsmiljø for de ansatte og økt lønnsomhet for virksomheten.

SE OGSÅ: Simployers nye modul for håndtering av kompensasjon

HR trend 4: Nye ferdigheter og kompetanse

Som en direkte konsekvens av ny og utbedret teknologi, nye måter å jobbe på (avstands- og hybridarbeid) og ikke minst, innmarsjen av generasjons Z (millenniumsgenerasjonen) i arbeidslivet, vil det bli varige endringer i hvordan virksomheter jobber på.

Generasjon Z, født inn i vår digitale tidsalder, er vant til å få tilgang til all informasjon med én gang, når de har behov for det. Ifølge rapporten SimployerPuls22, ser vi dessuten et økende behov for bli ivaretatt og fulgt opp fra leder, særlig blant de yngre arbeidstakerne. Nå som denne generasjonen er på vei til å ta over en større del av arbeidsmarkedet, vil det naturlig nok skape et nytt behov og en ny varig endring for arbeidsgiver i måten å drive virksomhet på.

I tillegg vil ny forbedret teknologi være vesentlig for å imøtekomme behovene arbeidstakere har på hybridkontor. Avstandsarbeid vil skape mulighet for å jobbe på tvers av kommune- og landegrenser. For å imøtekomme disse endringene, kreves det et godt forarbeide fra toppledelse og HR, et tydelig lederskap, samt en omfattende rekrutteringsstrategi.

Fra et HR-perspektiv, lever vi i en spennende tid. Vi har erfart at verden vi lever i blir stadig mer kompleks, den er i konstant endring og ikke minst er den krevende å forholde seg til. Samtidig er den full av muligheter og spennende utfordringer. Evnen til å tenke kreativt og innovativt, samt håndtere løpende endringer blir stadig viktigere. Her har HR en unik mulighet til å være med å påvirke hvordan «den nye normalen» og ikke minst hvordan arbeidslivet skal se ut fremover.

LAST NED GRATIS RAPPORT: SimployerPuls 2022 - et arbeidsliv i endring

Fam Camilla Viksand Manson

Rådgiver HR og ledelse

Fam er det nyeste tilskuddet av fageksperter innen HR og ledelse. Hun har en Bachelor i Sosiologi fra Universitetet i Oslo og en master i HR fra Griffith University i Brisbane, Australia. 

Fam har 12 års erfaring fra HR-feltet, og har de siste 10 årene jobbet som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.