Vil ha tettere samarbeid med lege ved sykefravær

Sysselsettingsutvalget ønsker tettere digital samhandling mellom syke ansatte, arbeidsgiver og legen. Det gir nye muligheter, skriver Simployers rådgiver.
Atle Torp, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule onsdag 21. april 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Sysselsettingsutvalget, som har til oppgave å foreslå tiltak for å få flere i jobb, la tidligere i år frem en rapport. Noen av tiltakene som foreslås gjelder sykefravær.

Sykefravær fører til store kostnader for arbeidsgivere og samfunnet, og man ønsker derfor et lavere sykefravær. Et av tiltakene som foreslås er en økt samhandling mellom de ulike aktørene som kan eller må samarbeide når en ansatt blir sykmeldt.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Det foreslås at man må utvikle rammebetingelsene for dialogen partene imellom og at digitalisering vil kunne bedre denne dialogen. Her mener utvalget det er interessant å se på følgende:

  • Utvikle elektronisk samhandling mellom alle aktørene i sykefraværsoppfølgingen.
  • Muligheter for bedre dialog i sykmeldingsskjemaet gjennom bedre struktur i vurderingen av mulighet for arbeid og beskrivelse av funksjonsnivå.
  • Utvikle mulighet for dialog mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og sykmelder ved gjentagende kortvarig sykefravær.
  • Identifisering og bedre målretting av de sykmeldingsløpene der tett dialog mellom lege, arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV kan ha betydning for varigheten av sykmeldingen. Det bør utarbeides konkret veiledning som kan gjøre det lettere for partene å gjøre gode vurderinger rundt bruk av dialogmøter.
  • Det bør vurderes om det skal være obligatorisk for arbeidsgivere å sende inn en vurdering til NAV av om det vil være hensiktsmessig med et dialogmøte 3.

Dette er også interessante forslag. Allerede i dag har mange gjennom systemløsninger, som for eksempel Simployer HRM, muligheten til en slik digital dialog og informasjonsutveksling mellom både ansatte, lege og NAV. I vår løsning kan man lage digitale oppfølgingsplaner og sende dem til både NAV og sykmelder. På denne måten kan man tidlig i løpet dele viktig informasjon som gjør at man raskere finner bedre løsninger.

Punktet som gjelder arbeidstakere med gjentakende fravær, vil også være ivaretatt gjennom digitale løsninger. Da får man mulighet til å lagre informasjon om tidligere oppfølgingsløp og sammenstille disse, eller hente informasjon fra tidligere oppfølgingsplaner slik at man får en effektiv oppfølging uten for mange gjentakelser.

Når det gjelder dialogmøter er det nok et uforløst potensiale her. Vi snakker med mange som sliter med å få både Nav og lege til å være interessert i oppfølging i dialogmøte 2 og 3. Her jobber en del arbeidsgivere i motbakke og det hadde definitivt vært fint med mer målrettet informasjon og digitale verktøy til partene.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: