Vil ha moms på video i magasiner og e-bøker

Når regjeringen fra i sommer vil gjøre e-bøker og digitale magasiner momsfrie, stiller de samtidig krav om at de ikke inneholder lyd og video. – Forslaget virker ikke som noen forenkling, advarer Infotjenesters økonomirådgiver.
schedule onsdag 27. februar 2019
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Nylig gikk høringsfristen ut for et nytt regelverk som etter planen skal gi momsfritak også for elektroniske bøker og tidsskrifter. Tanken er at regelverket skal tre i kraft 1. juli 2019, heter det i høringsnotatet Skattedirektoratet har lagt frem på vegne av Finansdepartementet.

Full moms i dag

Etter dagens regelverk er aviser, bøker og tidsskrifter fritatt for moms. Bakgrunnen er ytringsfriheten og et ønske om å styrke den norske litteraturen og det norske språket, og gjelder bare publikasjoner som er trykt på papir pluss lydbøker.

I tillegg har elektroniske nyhetstjenester hatt momsfritak siden mars 2016, slik at nyheter nå behandles likt uavhengig av om de blir distribuert på papir eller digitalt.

Magasiner og e-bøker

Dersom regjeringen får det som de vil, blir også e-bøker og magasiner fritatt for moms fra sommeren 2019. I regelverket som nylig var på høring foreslår regjeringen å avgrense momsfritaket på omtrent samme måte som det avgrenses på papir.

- For at et magasin i dag skal være momsfritt stilles det blant annet krav om at det skal komme ut minst to ganger i året etter en fast utgivelsesplan, samt at de er nummerert og ledd i en ikke tidsbegrenset rekke. På samme måte foreslår skattemyndighetene å sette som vilkår at elektroniske magasiner har samme utgivelsesplan som det trykte tidsskriftet, at de må ha periodisk utgivelse etter en fast plan og at kravet om nummerering videreføres, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

For e-bøker ønsker regjeringen å ta bort dagens krav om at det må finnes en parallell trykt bok for at e-boka skal være momsfri.

- Vi finn ikkje å ville setje eit slikt vilkår for elektroniske bøker fordi det ikkje er uvanleg å gje ut elektroniske bøker utan at det vert utgjeve ein trykt versjon, heter det i høringsnotatet.

Kan ikke inneholde video

For at et magasin eller en e-bok skal være fritatt for moms, vil skattemyndighetene videre stille krav om at de bare inneholder tekst og stillbilde. Digitale magasiner eller e-bøker som inneholder lyd og video vil falle utenfor.

- Selv om det blir presisert i lovforslaget at fritaket ikke bare skal gjelde PDF-utgaver av trykte magasiner, er det i praksis stort sett slike magasiner som vil få momsfritak etter dette regelverket. Typiske nettmagasiner med ujevn publiseringsfrekvens av enkeltstående artikler vil ikke få momsfritak dersom dette regelverket blir innført. Når momsreglene nå endelig skal hensynta at mange medier er digitale, virker det rart å legge inn krav til trykt tidsskrift, fast utgivelsesplan, nummererte utgaver o.l., mener Øren.

Øren synes det virker rent ut teknologifiendtlig at det ikke skal være lov til å ha lyd eller video.

Hindrer utviklingen

Dette synspunktet deles av flere av de som har levert høringssvar til det foreslåtte regelverket. Nettbokhandelen ebok.no skriver i sitt høringssvar at et slikt regelverk vil bremse utviklingen.

- EBOK.NO mener merverdiavgift på berikende e-bøker som inneholder lyd- og eller film vil hemme den digitale utviklingen i bokbransjen generelt, og bremse utviklingen av nye digitale bokformater – spesielt innenfor kategorier som barnelitteratur- og akademiske lærebøker hvor bruk av beriket innhold er naturlig, heter det i deres høringssvar.

Norges største magasinhus, Egmont Publishing, mener forslaget ikke er tilpasset den moderne digitale medievirkeligheten.

- Dagens forbrukere forventer at digitale produkter benytter de virkemidlene som er tilgjengelig. Det skjer en betydelig innovasjon på formidlingsformer i dagens medier, og forslaget vil avskjære digitale tidsskrifter å benytte disse virkemidlene. En berikelse av en artikkel med video er nok til å gjøre hele det elektroniske tidsskriftet MVA-pliktig, skriver magasinhuset i sitt høringssvar.

Moms på nyhetskanaler på TV

Etter en lovendring i 2016 har nyhetskanaler på TV vært avgiftsfrie. Etter dagens regelverk kan leverandører som Canal Digital og Get skille ut nyhetskanalene som avgiftsfrie, selv om de er i samme TV-grunnpakken som avgiftsbelagte kanaler. Dette blir det slutt på hvis dette regelverket blir vedtatt.

- Etter min oppfatning bør ethvert forslag om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen ha et underliggende mål om forenkling i seg. At Get, Canal Digital AS, RiksTV og andre som formidler kanalpakker nå må skille ut nyhetskanaler for å få momsfritak virker ikke som en forenkling, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Øren er enig med Advokatforeningen, som poengterer dette i sin høringsuttalelse.

- Det fremstår, etter vår oppfatning, som unødig byrdefullt for tjenesteyter at denne typen pakker må splittes opp og faktureres separat for at nyhetskanalene skal kunne faktureres avgiftsfritt. Vi kan ikke se at hensynet til forenkling i avgiftshåndtering for f.eks. offentlige virksomheter eller andre som kjøper slike pakker fra utlandet skal være avgjørende her. Slik vi ser det, må lovgivers hensikt med å frita elektroniske nyhetstjenester være avgjørende, skriver Advokatforeningen.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: