Vil gjøre det billigere å bruke yrkesbilen privat

Snart kan det bli enklere og billigere å bruke håndverkerbilen til privat småkjøring. Et nytt forslag er sendt ut på høring.
fredag 8. mai 2015
Lesetid: 2 Minutter

Med dagens skatteregler er det svært dyrt å bruke snekkerbilen til privat småkjøring. Allerede fra første meter privat kjøring vil arbeidstakeren bli beskattet for en fordel på 88.600 kroner for en yrkesbil med listepris på 300.000.

Hvis yrkesbilen er innredet slik at den er lite egnet til privat bruk, ikke er ment for privat bruk og den bare brukes mellom hjem og arbeidssted, skattlegges arbeidstakeren etter dagens regler pr. kjørte kilometer.

Billigere med liten privat bruk

Skattedirektoratet ønsker nå å rydde opp i regelverket, og har sendt et nytt forslag ut på høring. Forslaget gjelder små lastebiler med totalvekt under 7,5 tonn og varebiler med grønne skilter (klasse 2).

- I det nye forslaget åpnes det for at privat kjøring også skal kunne beskattes etter faktisk bruk, under forutsetning at det er installert elektronisk kjørebok. Direktoratet foreslår en fordelsbeskatning på 3,40 kroner pr. kilometer privat, sier Infotjenesters regnskaps- og lønnsrådgiver Espen Øren.

Alternativt kan arbeidstakeren fordelsbeskattes med 30 prosent av listeprisen, etter et bunnfradrag på 100.000.

- Her må arbeidsgiver velge en beskatningsmetode og bruke denne gjennom hele inntekståret, sier Øren.

Vil lønne seg for mange

Hvis Skattedirektoratets forslag blir vedtatt, vil det være en stor besparelse for dem som bruker yrkesbilen lite til privat kjøring.

- Dersom yrkesbilen har en listepris på 300.000 kroner, vil arbeidstakeren etter det nye forslaget bli fordelsbeskattet for 60.000 kroner i året med utgangspunkt i listeprisen. Dermed vil vedkommende spare penger på å bli beskattet for faktisk privat bruk helt opp til 17.647 kjørte kilometer privat, sier Øren.

For å kunne velge denne beskatningsmetoden må altså yrkeskjøringen være dokumentert med elektronisk kjørebok.

Må være tjenstlig behov

I tillegg til kravene til selve bilen, foreslås det et krav om tjenstlig behov. Det er det tjenstlige behovet som skal være avgjørende for at de nye reglene skal kunne anvendes. Dette skal ikke praktiseres strengt, og arbeidsgivers og arbeidstakers påstand vil normalt bli tillagt stor vekt.

- Med tjenstlige behov menes det at bilen er nødvendig for at arbeidstaker skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver, eller har behov for transport av arbeidsutstyr, verktøy, varer eller lignende til arbeidsstedene, sier Øren.

Sporadisk bruk

Etter dagens regler, skal ikke arbeidstakere som bare har "sporadisk" tilgang til firmabil beskattes for dette. Hva som menes med sporadisk har ikke vært klart definert.

- Nå foreslår Skattedirektoratet å konkretisere hva som regnes som sporadisk bruksadgang. De vil sette grensen ved at bilen brukes privat inntil 10 kalenderdager og maksimalt 1000 kilometer pr. inntekstår, sier Øren.

Det nye forslaget skal nå sendes ut på høring, og vil etter alt å dømme tidligst tre i kraft fra inntekståret 2017. Infotjenester er høringsinstans for forslaget.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: