Vil endre reglene for hjemmekontor

Arbeidsministeren ønsker å endre reglene for hjemmekontor. Han mener det 20 år gamle regelverket er modent for utskiftning.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 1. september 2020
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Hjemmekontor har vært mye diskutert gjennom koronaperioden vi har vært inne i det siste halve året. Myndighetene oppfordrer fortsatt arbeidstakere som har mulighet til det til å jobbe hjemmefra, først og fremst for å unngå press på kollektivtrafikken i rushtiden i de store byene.

– Hjemmekontor er regulert gjennom en egen forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Denne forskriften gjelder imidlertid ikke for kortvarig eller tilfeldig hjemmekontor. Det betyr at de som har hatt hjemmekontor av smittevernhensyn, som en midlertidig ordning gjennom koronaperioden, ikke er omfattet av forskriften, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Amundsen Dystebakken.

Vil endre forskrift

Det er denne forskriften arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen nå ønsker å endre på. Han har kalt inn LO og NHO til et møte i løpet av september.

– Vi ønsker nå å sette i gang et arbeid for å se på om reglene knyttet til hjemmekontor bør endres, og vil snarlig invitere partene til et møte om nettopp dette, sier Isaksen til Dagens Perspektiv.

Han peker på at dagens regelverk er nesten 20 år gammelt, og at det trolig er modent for en oppdatering.

Midlertidig eller ikke?

Simployers juridiske rådgivere får for tiden mange spørsmål knyttet til hjemmekontor, og ser at det kan være behov for å klarlegge reglene på noen områder.

– Det vi får flest spørsmål om på vår fagsupport er om hjemmearbeidet i forbindelse med koronakrisen faktisk omfattes av forskriften eller ikke. Her er det ofte vanskelig å trekke en klar grense, men når arbeidsgiver ønsker å benytte hjemmekontor av andre grunner enn midlertidige smittevernhensyn, for eksempel ved å spare penger på mindre kontorlokaler, vil det være en varig endring som innebærer at forskriften trer inn, sier Amundsen Dystebakken i Simployer.

Dersom reglene nå skal endres, mener hun det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre hva som sees på som en midlertidig ordning, og når det blir varig.

Arbeidstidsbestemmelsene gjelder ikke

Et spesielt punkt knyttet til dagens regelverk, er at arbeidstakere med fast avtale er fritatt fra mange av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

– Det betyr at ansatte som har fast avtale om hjemmekontor, selv kan disponere arbeidstiden som de måtte ønske innenfor rammene som settes i avtalen. Det er en fleksibilitet mange arbeidstakere antakelig setter pris på, men som kan skape noen utfordringer for arbeidsgivere. For eksempel stilles det likevel krav til at arbeidsgiver skal ha kontroll med arbeidstiden, samtidig som det er vanskelig for arbeidsgiver å ha oversikt over når det faktisk arbeides. Forskriften er også uklar når det gjelder kombinasjon av hjemmekontor og arbeid på kontoret, noe som kan gjøre det vanskelig for arbeidsgiver og arbeidstaker å forholde seg til hva som gjelder til enhver tid, sier Amundsen Dystebakken.

Når avtalen, ifølge forskriften, skal inneholde rammer for blant annet arbeidstid og omfang av hjemmearbeidet, er det vanskelig å se hvorfor forskriften ikke skal komme til anvendelse også der hjemmekontor er midlertidig, men over tid, slik som det for eksempel har vært nå for mange siden 12. mars.

Misforstår HMS-krav

Et annet område mange misforstår, er hvilke HMS-regler som gjelder når ansatte jobber hjemme.

– Noen tror at HMS-kravene bare gjelder dersom det er gjort en fast avtale om hjemmekontor, men ikke når hjemmekontorordningen er midlertidig. Her kunne det nok vært hensiktsmessig å rydde opp litt i regelverket. Likevel er det viktig å understreke at arbeidsgiver har ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø uansett hvor arbeidstakeren jobber, og uansett om hjemmearbeidet er omfattet av en avtale eller ikke, understreker Karoline Dystebakken Amundsen.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: