Viktigere enn noen gang å involvere AMU og verneombud

Mange steder jobber HR og ledergrupper nå på spreng for å sikre en trygg tilbakevending til en ny normal, etter uker med unntakstilstand. Dette er ikke tiden for å avlyse AMU-møter, eller å la være å involvere verneombudet fordi det er hektisk.
schedule onsdag 27. mai 2020
Lesetid: 2 Minutter

Fortsatt hjemmekontor? Hvor stor avstand på kontoret? Fleksibel oppmøtetid? Kjernetid eller ikke? Hvordan sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret, og hvordan er det med de som er permittert? Nødvendig omstilling, kanskje nedbemanning på kortere varsel enn ellers?

Spørsmålene, utfordringene og vurderingene er mange, og fremtidsbildet er uklart. Desto viktigere er det at organisasjonen henger med i svingene, og klarer å omsette det som besluttes så raskt og godt som mulig. Selv om vi nå er gjennom den mest heseblesende og kaotiske akuttfasen av pandemisituasjonen, ser vi at mange HR-avdelinger og ledergrupper glemmer et av de mest utslagsgivende verktøyene vi har for god implementering og resultatoppnåelse, - medvirkning og partssamarbeid på bedrifts- og avdelingsnivå.

Ikke glem medvirkningsretten

Arbeidstakerne har både medvirkningsrett og -plikt, nettopp for å bidra til praktiske løsninger, kvalitet, lønnsomhet og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Verneombudet er en lovbestemt rolle i dette samarbeidet, og det samme er arbeidsmiljøutvalgtet (AMU). Svært mange virksomheter har i tillegg avtalefestede eller andre tillitsvalgte.

I jobben som rådgiver på HMS-området hører jeg ofte både ledere, HR og verneombud si at de ikke ser nytten av å jobbe så mye sammen, for «vi har nesten ingen typiske HMS-saker her hos oss». Jeg tror nok en slik opplevelse skyldes en veldig snever oppfatning av HMS- og arbeidsmiljøbegrepet, men nå, kan det vel ikke fremstå som langt mellom arbeidsmiljøsakene?

Spørsmålene innledningsvis er kun noen få eksempler på relevante saker som helt klart berører arbeidsmiljøet i disse dager, og hvor bedriftene i de fleste tilfeller vil få bedre resultater ved at ledelse, fagansvarlige og ansattrepresentanter jobber sammen.

Nyttige veiledere

Både faginstanser og myndigheter har utarbeidet veiledere til hjelp i noe av det arbeidet som må gjøres i bedriftene nå.

Helsedirektoratet har med hjelp fra Folkehelseinstituttet nylig utgitt en veileder om bruk av hjemmekontor som smitteverntiltak, samt nødvendige smitteverntiltak på den vanlige arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet har samlet mye nyttig informasjon på sine nettsider. Her finnes både bransjespesifikke veiledere og annen hjelp.  

Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, har også presentert relevante artikler om hvordan arbeidstakere, arbeidsmiljøet og resultatene kan påvirkes i krisetider eller av rask teknologiendring etc som vi opplever nå. Hør blant annet podcasten «På jobben» om arbeidsmiljøet i krisetid.  

Bruk samarbeidskanalene godt

Dette er ikke tiden for å avlyse AMU-møter, eller å la være å involvere verneombudet fordi det er hektisk.

Nye kartlegginger og risikovurderinger må gjøres fortløpende, faste agendaer må vike eller justeres, og både løpende dialog og møter foregår høyst sannsynlig på en annen måte enn ellers, men bruk samarbeidskanalene for å få folk og virksomhet best mulig gjennom den største omstillingen arbeidslivet har opplevd på mange, mange år.  Det er nå vi virkelig kjenner på hva som betyr mest i jobben, det er nå vi viser hva slags arbeidstakere og arbeidsgivere vi er.

Så til HR, ledere, verneombud og tillitsvalgte: Bruk mulighetene og vis nok en gang at konstruktivt, løsningsorientert samarbeid er veien å gå.   

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: