Viktig med rutiner for varsling av smittevernsbrudd

Alle virksomheter med minst 5 ansatte skal ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Det omfatter også varsling av brudd på smittevernreglene.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 10. mars 2021
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp

Nylig fant Arbeidstilsynet grove brudd på karantenereglene ved en arbeidsplass i Oslo, etter tips fra en arbeidstaker, skriver NRK.

Resultatet ble et vedtak om stans, som er en alvorlig reaksjon fra Arbeidstilsynet på grunn av overhengende fare for arbeidstakeres liv og helse.

Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp mener det er spesielt viktig i situasjonen vi er i nå at alle virksomheter jobber for en kultur for intern varsling av avvik på smittevernområdet. Det er viktig både for å kunne opprettholde egen drift, for samfunnet og for den enkelte ansatte at svikt blir meldt inn, slik at man får gjort noe med det.

– Så er det helt avgjørende at de ansatte vet at virksomheten virkelig ønsker at de skal melde fra om brudd på smittevernbestemmelser, og hvordan de enklest kan gjøre det. Lederne på alle nivåer må derfor fortelle folka sine at de nå trenger hjelp av alle til å følge med. Det er absolutt ikke illojalt å melde fra om smittevernsavvik, tvert imot er det med på å trygge kollegaers og kunders helse, og sikre bedriftens videre drift. Ved å ha gode interne rutiner, kan man løse saker på en trygg måte uten at de eskalerer ved at ansatte ser seg nødt til å varsle tilsynsmyndigheter eller media, sier Sandtorp.

Slik mestrer du stress og leder deg selv!

I samarbeid med lederutvikler Anne Grethe Solberg har vi i Simployer utviklet dette e-læringskurset i stressmestring og selvledelse. Her får du konkrete tips og verktøy til hvordan du kan lære deg å håndtere stress og lede deg selv på hjemmekontoret. 

Les mer og sikre deg tilgang

Bruk gjerne avvikssystemet

Simployers HMS-rådgiver anbefaler at man bruker etablerte avviksrutiner eller avvikssystem for å la ansatte melde fra om feil og mangler på smittevernområdet. Det bidrar som oftest til en rask og lokal håndtering av avviket.

– Nå er det ikke alle virksomheter som har et system for å melde avvik, men alle virksomheter med fem ansatte eller flere skal ha en skriftlig rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold. Denne rutinen kan også brukes til å varsle om brudd på smittevernreglene, sier Sandtorp. 

Ved gjentatte eller helt bevisste brudd

Så vil det være situasjoner der ansatte bør bruke rutinen for varsling av kritikkverdige forhold i stedet for det vanlige avviksskjemaet, evt. også varsle eksternt. Det kan for eksempel gjelde når man

 1. ikke når fram med HMS-avvik meldt inn via avvikssystemet /gjentakende HMS-avvik det ikke gjøres noe med
 2. mener det forekommer alvorlig, bevisste/planlagte brudd, f.eks. knyttet til manglende overholdelse av karantenetid eller feil innkvartering.
 3. er bekymret for gjengjeldelse, og derfor ønsker å tydeliggjøre at dette er varsel om kritikkverdig forhold (og man i større grad kan være anonym). I slike saker kan det være naturlig å henvende seg til tilsynsmyndighetene, for å få dem til å undersøke.

Har krav på vern ved varsling

HMS-avvik, som alvorlige brudd på smittevernbestemmelsene, vil ofte omfattes av varslerreglene i arbeidsmiljøloven.

Etter disse reglene har ansatte og innleide som varsler om kritikkverdige forhold et vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. For at arbeidstakerne skal ha rett til vern stilles det krav om «forsvarlig varsling». Det sier Simployers arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Vi anbefaler at nærmeste leder med personalansvar eller verneombudet alltid blir varslet først. Dersom det kritikkverdige forholdet er knyttet til nærmeste leder, kan det varsles til lederens overordnede. Å varsle tilsynsmyndighetene vil alltid være å se på som forsvarlig varsling, sier Gauslaa.

Sjekkliste

Her er sjekklisten du må gjennom for å være sikker på at du har på plass rutiner som er innenfor regelverket.

 • Har virksomheten en skriftlig rutine for varsel av kritikkverdige forhold?
 • Er rutinen utarbeidet i samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte?
 • Inneholder rutinen en oppfordring om å varsle?
 • Inneholder rutinen en fremgangsmåte for varsling?
 • Inneholder rutinen en fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling?
 • Er rutinen gjort kjent for arbeidstakerne og blir nyansatte informert?
 • Er rutinen gjort kjent for innleide arbeidstakere og har vi en rutine for å håndtere dette fortløpende?
 • Er vi trygg på at rutinen vil bli fulgt av de ansatte og lederne?
 • Kan vi redegjøre for hvordan vi jobber systematisk med varsel om kritikkverdige forhold ved et eventuelt tilsynsbesøk?

 

Gratis sjekkliste - når du har fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet

Har Arbeidstilsynet varslet at de kommer på besøk? Denne sjekklisten hjelper deg med nyttige og konkrete tips om hva du bør gjøre før, under og etter et besøk fra Arbeidstilsynet.

Les mer og last ned gratis

Del siden: