Utvider fedrekvoten igjen

Regjeringen varsler at fedrekvoten igjen blir utvidet – denne gangen for de som velger 80 prosent dekning.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 8. oktober 2018
Lesetid: 1 Minutt

Sommeren 2018 ble fedrekvoten utvidet til 15 uker, som et ledd i tredeling av foreldrepermisjonen. Etter reglene som gjelder for barn født fra og med 1. juli i år har far og mor 15 uker foreldrepermisjon

Utvider ytterligere ved redusert dekning

Endringen som ble innført i sommer er imidlertid bare en tredeling for foreldre som velger 100 prosent dekning. Nå foreslår regjeringen å utvide fedrekvoten også for dem som velger 80 prosent dekning for å oppnå en tredeling også her, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

- For foreldre som velger 80 prosent dekningsgrad fordeles foreldrepengeperioden etter dagens regelverk med 15 uker til mor, 15 uker til far og 26 uker som foreldrene kan fordele fritt. Nå foreslår regjeringen å utvide mor og fars kvoter til 19 uker, slik at det blir 18 uker igjen til fellesperioden, sier Brostrøm.

Gjelder fra nyttår

Endringene er foreslått gjennom en proposisjon, som ble fremmet i statsråd fredag.

- Proposisjonen skal nå gjennom komitebehandling og vedtak i Stortinget. Intensjonen er at det nye regelverket skal tre i kraft fra nyttår 2019. Tredeling av foreldrepermisjonen har bred støtte i Stortinget, og det er derfor grunn til å anta at det nye regelverket vil bli vedtatt, sier Brostrøm.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: