Utsetter ekstra lønnsplikt ved permittering

I avtalen om statsbudsjett for neste år, ble regjeringen og FrP enige om å utsette ordningen med ny lønnspliktperiode ved lange permitteringer til 1. mars.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 9. desember 2020
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier arbeidsgiver først i mars 2021 må betale en ekstra lønnspliktperiode ved permittering

I forbindelse med at muligheten til å permittere ansatte uten lønn ble utvidet til 49 uker fra 1. november, ble det lagt inn en ny andre lønnspliktperiode for arbeidsgiver. Den ekstra lønnspliktperioden skal gjelde for permitteringer som varer utover 30 uker.

Opprinnelig skulle den ekstra lønnspliktperioden gjelde fra 1. januar 2021, men i avtalen om statsbudsjett for 2021 ble regjeringen og FrP enige om å utsett den til 1. mars.

– Denne nye lønnspliktperioden er på fem dager, og kommer til utbetaling for de arbeidstaker som har vært permittert uten lønn i 30 uker. Ved å betale denne andre lønnspliktperioden vil arbeidsgiver ha mulighet til å permittere uten lønn i ytterligere 19 uker, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Vil gjelde de lange permitteringene

Siden mange arbeidstakere vil ha vært permittert uten lønn i mer enn 30 uker når vi kommer til 1. mars 2021, vil mange arbeidsgivere måtte betale denne lønnspliktperioden fra og med 1. mars.

– For å forenkle beregningen av denne andre lønnspliktperioden, er det fastsatt at den skal være fem løpende kalenderdager (med unntak for lørdag og søndag) og det skal ikke tas hensyn til utført arbeid, sykdom eller annet fravær i disse dagene. Lønnspliktperiode 2 vil dermed beregnes på en annen måte enn lønnspliktperiode nr. 1 i starten av permitteringen, sier Gauslaa.

Vil ikke gjelde hvis permitteringen avsluttes

Arbeidsgivere med permitterte arbeidstakere som passerer 30 uker permittering uten lønn i løpet av vinteren vil ikke måtte betale den nye lønnspliktperioden før 1. mars. De vil dermed kunne forlenge permitteringsperioden opp til 49 uker uten å betale ekstra lønnspliktdager nå.

– Dette betyr også at der permitteringen avbrytes i tiden frem til 1. mars vil arbeidsgiver slippe å betale disse fem lønnspliktdagene, understreker Gauslaa.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter