Utleie av næringseiendom kan bli momsfelle

Reglene for moms på utleie av næringseiendom er kompliserte.
tirsdag 21. september 2010
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Utleie av næringseiendom er i utgangspunktet ikke momspliktig. Men utleier kan frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Slik registrering åpner for å kunne trekke fra inngående avgift på kostnader til oppføring og drift av næringslokalet som leies ut. Det må da beregnes moms på utleiers faktura til leietaker, som igjen kan trekke fra denne.

Hvilken del av reglene er det som er mest utfordrende?
- Den største feilen er at utleierne begynner å fakturere med moms uten at de sender søknad til skattekontoret om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Dessuten er det mange byggeiere som ikke har oversikt over når deres leietakere velger å fremleie lokalene. Man må forvisse seg om at den som leier videre har frivillig registrert seg, og at virksomheten i lokalene er momspliktig, sier rådgiver Hans Petter Andersen i Simployer.

Her er noen av fallgruvene i regelverket - følgende feil gjøres av utleier:

- Utleier begynner å fakturere med moms uten å bli frivillig registrert for utleien
- Søknad om frivillig registrering blir ikke sendt fordi vedkommende allerede er registrert for avgiftspliktig virksomhet
- Utleier justerer ikke fradragsretten på driftskostnadene ved skifte fra avgiftspliktig leietaker til ikke-avgiftspliktig leietaker
- Registreringen omfatter lokaler som ikke benyttes i leietakers avgiftspliktige virksomhet
- Utleier har holdt enkelte lokaler utenfor ordningen uten å melde fra aktivt om dette
- Utleier har ikke kontroll på når leietaker fremleier lokaler

Hvis man har tråkket feil i forhold til noen av punktene over, vil det være begrenset rom for å benytte seg av momsfradraget for kostnader til oppføring og drift, og i verste fall mister man fradraget.

I 2006 ble Acte AS dømt i Oslo tingrett for å ha opptrådt som om virksomheten var frivillig registrert, når søknad ikke var sendt. Søknad på papir får virkning fra den tomånedersperioden den er postlagt. Ved elektronisk søknad får den virkning fra den tomånedersperioden den blir loggført som godkjent i mottakssentralen.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: