Utleggstrekk for skattekrav – nye rutiner

Fra 1.11.2020 overføres skatteoppkreveroppgavene fra kommunene til Skatteetaten. Det blir da én felles skatteoppkrever for hele landet.
Øivind Elvestad, Rådgiver økonomi
schedule torsdag 17. september 2020
Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad

5. og 6. termin for 2020

For disse to terminene blir det én felles rapportering for alle utleggstrekk på skattekrav. Dagens ordning med en oppgjørsliste til hver enkelt kommunal skatteoppkrever opphører. Skatteetaten sender ut én samlet preutfylt oppgjørsliste for 5. og en tilsvarende oppgjørsliste for 6. termin 2020.

Innbetaling skal foretas samlet for alle utleggstrekk for skatt. Det kommer ny bankkonto for skatteoppkrever. Dette kontonummeret vil stå på oppgjørslisten arbeidsgiver får tilsendt fra Skatteetaten.Den nye skatteoppkreveren har org.nr. 924 616 733 Skatteetaten – skatteinnkreving.

Fra og med 1. termin 2021

Fra og med rapporteringen for 1. termin 2021 skal utleggstrekk for skattekrav innrapporteres på a-meldingen. Innrapporteringen foretas da for hver kalendermåned.

Betalingsfristene blir som i dag, med seks terminer. Skatteetaten er i dialog med leverandørene av lønns- og personalsystemer slik at programmene tilpasses denne endringen.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter