Slik skal du ikke gjennomføre en nedbemanningsprosess

Tøffe tider gjør at mange virksomheter nå planlegger nedbemanning. Her er noen av tabbene du må unngå i en nedbemanningsprosess.
mandag 24. august 2015
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Det er turbulente tider i norsk økonomi. Svært mange virksomheter har vært, eller skal gjennom en nedbemanningsprosess i tiden som kommer.

I en slik prosess er det svært viktig å hente inn god kompetanse, for å unngå å gjøre feil som får alvorlige konsekvenser både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

- Det blir alltid støy i en organisasjon som skal nedbemanne, og det er viktig at den støyen ikke blir for omfattende. Nedbemanningsprosessen bør verken være for kort eller for lang, men den må være forsvarlig. Samtidig må du alltid kunne dokumentere at du har gjort de nødvendige vurderingene underveis, sier Simployers arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Mange gjør tabber

Erlend Aarsland som er sjef for den juridiske seksjonen i arbeidstakerorganisasjonen Nito, sier til Teknisk ukeblad at de har sett mange eksempler på dårlige nedbemanningsprosesser.

I artikkelen nevner Aarsland noen eksempler på alvorlige feil arbeidsgiver har gjort i nedbemanningsprosessesen.

- Arbeidstaker fant en oppsigelse i posthylla lille julaften, uten å ha hørt noe på forhånd
- En leder fra den internasjonale virksomheten kom til Norge og sa opp en hel avdeling på dagen – uten at den norske arbeidsgiveren var informert
- Ansatte blir sagt opp på SMS. Gjerne i små bedrifter uten ressurser til å sette seg inn i reglene.

Saklig grunn til oppsigelse

Simployers arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland minner om at enhver oppsigelse må ha en saklig grunn, uansett om den skyldes arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Den skal aldri komme overraskende på arbeidstaker.

- Mangel på arbeid er i seg selv en saklig grunn til oppsigelse. Det er også anledning til å si opp ansatte på bakgrunn av økonomien i selskapet, for å unngå røde tall. Oppsigelsen vil imidlertid ikke være saklig dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby, understreker Bjørnland.

I dokumentasjonen må man kunne vise til at dette har vært vurdert.

Utvelgelsesprosessen

Når man skal velge hvem som skal gå i en nedbemanningsprosess, er det mange momenter som må vurderes opp mot hverandre. Arbeidsgiver skal alltid vurdere hvilken ulempe oppsigelsen innebærer for den enkelte arbeidstaker.

- Det er ikke bare faglig anvendelighet og dyktighet som legges til grunn for utvelgelsen. Også ansiennitet må vurderes, sammen med alderssammensetningen i bedriften, sosiale forhold og hvilken mulighet arbeidstakeren har i arbeidslivet etter en eventuell oppsigelse, sier Bjørnland.

Drøftingsmøte

Etter at arbeidsgiver har kartlagt momentene som er nødvendige for å lage en utvelgelsesliste, må man avholde drøftingsmøter med arbeidstakerne.

- Drøftingsmøtet er et formelt møte, hvor den ansatte har anledning til å ha med seg en tillitsvalgt dersom han ønsker det. Det skal skrives et referat fra møtet, som blir en del av dokumentasjonen i nedbemanningsprosessen. I møtet bør arbeidsgiver blant annet spørre etter momenter som arbeidsgiver ikke kjente til, og som kan ha betydning for utvelgelsesprosessen, sier Bjørnland.

Selve oppsigelsen

Når utvelgelsesprosessen er ferdig, kommer selve oppsigelsen. Også her stilles det en del formelle krav sier Bjørnland.

- Det er et absolutt vilkår at oppsigelse fra arbeidsgiver skal gjøres skriftlig. Den skal leveres arbeidstakeren personlig, eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakernes oppgitte adresse. Oppsigelsen skal inneholde en del formell informasjon, som retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål og stå i stillingen og om frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen. Det skal også opplyses om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. Til slutt skal man ved nedbemanning opplyse om at arbeidstakeren har fortrinnsrett til nye stillinger som blir utlyst innen et år fra oppsigelsesfristens utløp, så lenge man er kvalifisert for stillingen, avslutter Bjørnland.

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: