Unge ledere vet ikke hva ledelse dreier seg om!

Påstand: Det er store forskjeller på unge ledere og mer erfarne ledere. Erfarne ledere beholder roen i større grad når det blåser. De handler ofte raskere på magefølelsen når ting skjer og de oppleves som tryggere i rollen som leder.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
mandag 14. mars 2011
Lesetid: 4 Minutter

Samtidig evner de å løfte blikket og se forbi de umiddelbare utfordringene hverdagen gir. Men hva er det som gjør at de mer erfarne er der? Hva er forskjellen på unge og eldre ledere?

Erik Jullumstrø psykolog, Infotjenester AS

Ung som leder trenger nødvendigvis ikke bety leder i ung alder. Det kan like gjerne bety umoden eller uerfaren som leder. Det kan til og med bety dårlig som leder. Men i denne sammenhengen er ung som leder det samme som ung leder!

Selvfølgelig er det store forskjeller på unge ledere, alt avhengig av hvilken bakgrunn og utdannelse de har. Men for å male med bred pensel, opplever jeg at unge ledere oftest er opptatt av tre forhold, nemlig teori, strategi og fag.

Teori betyr ledelsesmodeller som situasjonsbestemt ledelse, endringsledelse og så videre. Kanskje ikke så rart, siden det er dette de har studert. Jeg skal på ingen måte underslå viktigheten av å være kunnskapsrik om ledelse som fag, men for unge ledere handler ofte teori om teori for teoriens del. Det blir litt sånn "Here's the Smirnoff, where's the party"-effekt: - Jeg kan endringsledelse, så hvor er endringene jeg kan gjøre...
Men effektiv hverdagsledelse er å være leder tilpasset den situasjonen og de folkene en arbeider med til enhver tid.

Strategi betyr i denne sammenhengen et ønske om en endret framtid, en utvikling bort fra det "gamle". I dette ligger det også et engasjement og ønske om å være med å sette sitt preg på bedriftens framtid, nesten en form for "rough and tumble-play" med søken om å finne sin plass og rolle som leder. Hverdagen blir liksom ikke så interessant, og de hverdagslige utfordringene blir ofte nedprioritert eller "glemt"...
Men effektiv hverdagsledelse er å være leder tilpasset den situasjonen og de folkene en arbeider med til enhver tid.

Fag betyr at unge ledere er faglig orientert, har identiteten sin knyttet til fag, vil jobbe med fag og jobber med fag. Leder er noe du er i navnet og ikke noe du gjør i det daglige... I valget mellom en faglig utfordring og en utfordring knyttet til personalansvaret, "velger" ofte unge ledere å bruke tid på faget først...
Men effektiv hverdagsledelse er å være leder tilpasset den situasjonen og de folkene en arbeider med til enhver tid.

Effektiv hverdagsledelse handler om å nå mål gjennom et systematisk og korrekt fokus i utvikling av medarbeidere. Systematisk viser til gode rutiner og prosedyrer i personalarbeidet. Korrekt viser til juridiske sider og en trygghet for at det en gjør ligger innenfor lovens rammer, mens utvikling av medarbeidere viser til ferdigheter og holdninger i den daglige kontakten med kolleger og medarbeidere.

Min påstand er at disse tre forholdene er en ubevisst kompetanse som erfarne ledere har tilegnet seg gjennom sin karriere som ledere i motsetning til unge ledere.

For å eksemplifisere: Tenk på vanskelige personalsaker; Å ta tak i forhold som er følelsesmessig betinget. Rett og slett kunne håndtere konflikter blant medarbeiderne. Som å ta tak i for eksempel hyppig sykefravær, dårlige prestasjoner, dårlige holdninger og arbeidsmoral, vanskelige private forhold og mulig rusproblematikk.

Som psykolog og bedriftsrådgiver gjennom 20 år har jeg hatt mye kontakt med ledere på området. Det handler ikke bare om å snakke med, men også om å forstå mellommenneskelige forhold. En erfaren leder har gjort dette flere ganger og vet intuitivt hva som må gjøres.
Som overordnet leder kan du velge: La yngre ledere bruke tid på å modnes inn i rollen, eller sørge for at yngre ledere læres opp i hvordan dette gjøres.

Dernest, spesielt i vanskelige saker, handler det om hva kan jeg gjøre eller hva har jeg lov til å gjøre. Med andre ord en trygghet i forhold til juridiske rammer. En erfaren leder har skaffet seg denne kunnskapen gjennom erfaring.
Som overordnet leder kan du velge: La yngre ledere bruke tid på å skaffe seg erfaringene, eller sørge for at yngre ledere læres opp i arbeidslivets juridiske ABC.

For det tredje handler det om systematikk i arbeidet. Én sak er at bedriften har IT-systemer lederne skal bruke. Men systematikk handler også om å følge saker helt ut slik at en ikke bare har tatt det opp, men har jobbet seg gjennom og avsluttet saken. At en har systematikk i hvordan man legger opp årets runde medarbeidersamtaler. Jobber systematisk med korrigeringer og forbedringer som medfører endring. En erfaren leder vet dette og forholder seg til det.
Som overordnet leder kan du velge: La yngre ledere bruke tid på å erfare, eller sørge for at yngre ledere læres opp i hvordan en kan jobbe med sine ansatte på en systematisk måte.

Yngre ledere kan raskere bekle rollen som effektive hverdagsledere ved at du og din bedrift dyrker fram lederkompetansen erfarne ledere har tilegnet seg gjennom erfaring.

Har du gitt dine yngre ledere den ballasten de trenger for at de raskest mulig kan bekle rollen som effektive hverdagsledere eller venter du på at de modnes inn i rollen?

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: