Ukens spørsmål: Hva skjer hvis en gradert sykmeldt må være hjemme med sykt barn?

Kan en ansatt som allerede er gradert sykmeldt bruke egenmelding for syke barn i tillegg?
Atle TorpJuridisk rådgiver HR og ledelse
onsdag 9. november 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Svar: 

Når en arbeidstaker som er gradert sykmeldt, må være hjemme på grunn av barn eller barnepassers sykdom oppstår spørsmålet om hvordan fraværet skal dokumenteres.

Arbeidstaker kan benytte egenmelding sykt barn sammen med gradert sykmelding egen sykdom, da dette er ytelser i henhold til to forskjellige kapitler i folketrygdloven.

Eget fravær vil her være dokumentert med gradert sykmelding. Arbeidstakeren kan i tillegg benytte egenmelding ved barn/ barnepassers sykdom for å dokumentere fraværet relatert til barnets sykdom, jf. folketrygdloven §§ 9-6 og 9-7.

Dersom arbeidstaker benytter slik egenmelding som dokumentasjon har arbeidstaker rett på omsorgspenger, jf. folketrygdloven § 9-8. En forutsetning er at vedkommende ikke har brukt opp antall stønadsdager med omsorgspenger, jf. folketrygdloven § 9-6. Vedkommende har denne dagen benyttet en stønadsdag med omsorgspenger, i tillegg til egen sykefraværsdag for den delen av dagen arbeidstaker skulle vært i arbeid.

Merk at arbeidstaker ikke kan benytte egenmelding egen sykdom sammen med gradert sykmelding. Dersom vedkommende selv blir ytterligere syk må vedkommende på nytt til legen for å få en ny gradering eventuelt en 100% sykmelding for det aktuelle tidsrommet.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: