To av tre unge ønsker flere tilbakemeldinger på jobben

De unge arbeidstakerne mener de får for få tilbakemeldinger på jobben de gjør, personlig utvikling og hvor tilfredse kollegene er med deres innsats.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
onsdag 17. november 2021
Lesetid: 3 Minutter
I et webinar nylig ble rapporten SimployerPuls 22 presentert. Fra venstre Head of Group Communications & PR, Cornelia Bjørke Hill, HR- og ledelsesrådgiver Fam Viksand Manson, Head of Strategy Aud Brouwer og leder for Simployer Norge, Gard Rønning.

I den ferske HR-rapporten SimployerPuls 22 kommer det frem at det store flertallet unge arbeidstakere mener de får for få tilbakemeldinger på jobben.

66 prosent av arbeidstakerne mellom 20 og 29 år ønsker flere tilbakemeldinger på om de leverer gode nok resultater for bedriften. 72 prosent i den samme gruppen etterlyser flere tilbakemeldinger på sin personlige utvikling, mens 58 prosent vil ha mer tilbakemelding på hvor tilfredse kollegene er med deres innsats og tilstedeværelse i ulike team.

– Disse tallene viser hvor viktig det er å sette tilbakemeldingskultur på dagsorden. Arbeidslivet har forandret seg, flere jobber hjemmefra og det er generelt mer avstand. Derfor er det viktig å ha faste møtepunkter og rutiner for å sikre at særlig unge arbeidstakere får gode tilbakemeldinger på jobben de gjør, sier Simployers HR- og ledelsesrådgiver Fam Viksand Manson.

Hun var en av paneldeltakerne i Simployer-webinaret «Dette må du vite om arbeidslivet i 2022», hvor den ferske rapporten ble presentert.

HR vil bygge tilbakemeldingskultur

I rapporten kommer det videre frem at 59 prosent av landets HR-avdelinger mener løpende tilbakemelding er noe av det viktigste arbeidsgivere bør jobbe med fremover.

– Det har alltid vært viktig med tilbakemeldinger, og så må man spørre seg hva som er annerledes nå. Vi har tidligere snakket mye om situasjonstilpasset ledelse, mens det nå er mer snakk om persontilpasset ledelse. Vi vet at veldig mange ledere fra før er veldig operative og har liten tid til å lede, og nå kreves det enda mer av dem. Så kan man kanskje håpe at digitaliseringen kan gi lederne mer data å støtte seg på fremover. Til syvende og sist vet vi at mangel på god ledelse er den største årsaken til at noen slutter i jobben, og det må vi ha med oss inn i den diskusjonen vi går inn i nå, sier Aud Brouwer, som er Head of Strategy i Simployer.

Brouwer understreker at det å bygge en kultur for tilbakemeldinger er et lederansvar, men at det er like viktig at ansatte gir tilbakemeldinger til sin leder og til hverandre.

Kultur for å bestille tilbakemeldinger

Simployers HR-rådgiver Fam Viksand Manson trakk i webinaret frem viktigheten av at lederne lærer sine ansatte å kjenne for å utøve godt lederskap.

– Det er mange som tenker at tilbakemeldinger handler om å identifisere feil, men jeg vil understreke hvor viktig det er for arbeidsmiljøet å gi positive tilbakemeldinger med gode hensikter for å spille hverandre gode. Så synes jeg det er en god ide å bygge en kultur for å bestille tilbakemeldinger. Det handler om å skape en kultur for å si fra når man trenger tilbakemeldinger og bestille det, sier Viksand Manson.

De eldste ikke like opptatt av tilbakemeldinger

Et overraskende funn i undersøkelsen er at det er stor forskjell på behovet for tilbakemelding mellom de ulike aldersgruppene. Mens to av tre arbeidstakere i de yngste aldersgruppene mener de får for få tilbakemeldinger, er det bare en av tre ansatte mellom 50 og 66 år som svarer det samme.

– Jeg er litt usikker på om vi ser konsekvensen av en slik type holdning. Det sies jo at 30 prosent av jobbene kommer til å forsvinne som et resultat av digitalisering, samtidig som 100 prosent av stillingene kommer til å endre seg. Hvis vi som har vært lenge i arbeidslivet ikke er opptatt av å få tilbakemelding på hva vi driver med, hvordan vi gjør det og hva andre synes om oss, så er ikke det så bra utgangspunkt, sier leder for Simployer Norge, Gard Rønning.

SE HELE WEBINARET GRATIS: Her kan du se hele webinaret hvor rapporten «SimployerPuls 22» ble presentert

Glem excel-ark og manuelle prosesser i lønnsjusteringsprosessen!

Simployer lønnsjustering gir støtte i alle deler av prosessen gjennom å skape tydelighet for samtlige aktører involvert i prosessen. 

Les mer om Simployer lønnsjustering

Del siden: