Økt kontroll av arbeidsvilkår

Regjeringen vil øke kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår i norsk næringsliv for å hindre sosial dumping. I en ny handlingsplan varsler de strengere straffer for brudd på arbeidsmiljøloven.
onsdag 8. mai 2013
Lesetid: 1 Minutt

Regjeringen mener omfanget av sosial dumping er mer omfattende enn man har tatt høyde for i de to første handlingsplanene fra 2006 og 2008. Derfor lanserer de en tredje handlingsplan mot sosial dumping, hvor de varsler en spesiell innsats mot utelivsbransjen, veisektoren og luftfarten.

Blant tiltakene er en styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, som får mer penger og flere virkemidler. Målet er økt kontroll og bedre håndheving av arbeidsmiljøregelverket.

Regjeringen foreslår i handlingsplanen å gi tilsynsmyndighetene en selvstendig mulighet til å ilegge gebyr ved brudd på regelverket. Samtidig vil de se på strafferammene for brudd på arbeidsmiljøregelverket, med tanke på å øke straffene og tydeligere presisere straffeansvaret.

Nye bransjeavtaler

Siden september 2012 har det vært krav om godkjenning for alle renholdsfirmaer som skal operere i Norge, samtidig som ansatte må ha eget ID-kort. Nå varsler regjeringen en tilsvarende opprydding i utelivsbransjen og veisektoren/transportbransjen.

De skriver i handlingsplanen at de vil samarbeidet med partene i arbeidslivet for å kartlegge arbeidsforholdene i disse bransjene, hvor målet er å samarbeide om et nytt bransjeprogram for å bidra til mer seriøsitet.

Nye tiltak i luftfart og skipsfart

I tiltakspakken mot sosial dumping er det også lagt inn en skjerpet innsats for å trygge arbeidsvilkårene i luftfarten, hvor regjeringen mener det er et stort press på lønns- og arbeidsvilkår. De ønsker derfor å opprette et trepartsutvalg for Luftfartstilsynets tilsyn med arbeidsmiljø, etter modell fra Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Også innenfor skipsfarten ønsker regjeringen å gjennomgå regelverket og kartlegge omfanget av sosial dumping.

Mer allmenngjøring
Regjeringen mener at allmenngjøring av tariffavtaler har vært et effektivt verktøy mot sosial dumping. For å gjøre ordningen mer velfungerende vurderer de å gjøre flere regelendringer. Blant annet å legge dokumentasjonsplikten til Tariffnemnda, samt å gjøre allmenngjøringsvedtak gjeldene for en lenger periode og for andre bransjer enn i dag.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: