Syk kultur i verdens beste land

Ifølge FN er Norge verdens beste land å bo i. Likevel har vi Europas høyeste sykefravær.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 15. januar 2013

For å komme ned fra verstingtoppen, må vi endre på norsk fraværskultur. Det holder ikke bare med rigide oppfølgingsrutiner. Vi har en kjempejobb å gjøre med å endre nordmenns syn på helse og fravær.

Hva er det med oss nordmenn?
• Vi har et moderne arbeidsliv med svært gode sosiale ordninger
• Vi er et folkeferd som i realiteten er svært så friske
• Vi har et helsevesen som ligger helt i verdenstoppen

Likevel er vi så syke.
30 prosent har følt smerte i dag
Hvis du spør europeere om de har følt smerte i dag, svarer i gjennomsnitt 16-18 prosent ja. Stiller du det samme spørsmålet til nordmenn, svarer 30 prosent ja. Det er selvfølgelig ikke slik at vi nordmenn sliter med dobbelt så mye med smerte som resten av Europa.

Nordmenn er et folkeferd der mange våkner sengeliggende. Vi «kjenner på kroppen», og kjenner vi godt nok etter, kjenner vi selvsagt at vi må til legen eller til alternativ terapeuten vår

Men - vi er ikke et folkeferd som genetisk sett har lavere terskel for å være syk. I Norge kan du likevel velge blant 220 alternative behandlingsmetoder. Ikke fordi det virker, men fordi det er et marked for det.

Det høye fraværet i Norge skyldes heller ikke at vi er en gjeng med slubberter som utnytter systemet.

Vi har blitt opplært til å forholde oss til sykdom på den måten vi gjør i dag. Vi blir massivt påvirket.

• Dagspressens forsider viser et overveldende fokus på helse og uhelse – eller lidelse som det også heter.
• Det rykker ut profesjonell hjelp og kriseteam i nærmest enhver sammenheng, noe som forteller menigmann at hverdagskriser er for alvorlig til å ta tak i selv.

Vi skal være stolte av å bo i et land med trygge og gode velferdsordninger. Vi var først i verden med en arbeidsmiljølov, og vi har en lang og stolt tradisjon med å tilrettelegge for trivsel og utvikling på arbeidsplassen. Men – gjennom et ensidig høyt fokus på trivsel og tilrettelegging, har vi glemt å snakke om det som presser oss til å gå på jobb..

Samtidig som vi fortsatt må jobbe for å utvikle trivsel og lyst til å gå på jobb, må vi sette grenser gjennom å tørre å være tydelige på konsekvenser av fravær. Det vil ikke bare redusere fraværet på kort sikt, men også være starten på å endre kulturen og synet på fravær. Det vil vi alle være tjent med.

Hva kan du gjøre for å endre fraværskulturen hos deg?
• Gjør din plikt og krev din rett er et av arbeiderbevegelsens æreskodeks. Men dette har blitt snudd på hodet: Krev din rett og gjør din plikt. Kanskje det er på tide å børste støvet av arbeiderbevegelsens kodeks og utfordre de ansatte hva dette egentlig betyr?
• Utfordre medarbeiderne i synet på helse og friskhet. Mellom 5 og 10 prosent av førstesideoppslagene i landets største aviser forteller oss om all uhelse og lidelse som kan ramme oss. Men – hva oppfatter egentlig medarbeiderne med «sykdom»?
• Det er alt for enkelt å få sykmelding i Norge. Flere studier viser at så mye som 95 prosent av norske pasienter får sykmelding når de ber om det. Legene må i mye større grad påvirkes til å utfordre dem som kommer med et ønske om sykmelding.

• Ta ansvar for å informere dine ansatte om hvilke rettigheter og plikter de har i forbindelse med sykefravær.
• Ha fokus på oppfølging av sykmeldte når sykemeldingen er et faktum.
• Og - ta tak i avvik der du tror fraværet har andre årsaker enn sykdom.

Selvsagt er det gledelig å se at sykefraværet første halvår i 2012 er på rett vei. Men vi har fortsatt en stor jobb å gjøre med å endre synet på helse og fravær.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter