Strammer inn permitteringsreglene

Regjeringen vil stramme inn adgangen til å permittere arbeidstakere fra 1. januar 2012. Neste år er unntakstilstanden fra 2009 over.
fredag 21. oktober 2011
Lesetid: 1 Minutt

Regjeringen foreslår å reversere endringene fra 1. halvår 2009 med virkning fra 1. januar 2012. Dette innebærer at bedriftenes arbeidsgiverperiode forlenges fra fem til ti dager ved minst 40 prosent permittering. Maksimal periode med dagpenger under permittering reduseres fra 52 til 30 uker for nye tilfeller, samtidig som arbeidsgivers fritak fra lønnsplikten tilsvarende reduseres til 30 uker. Til slutt økes kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger under permittering fra 40 til 50 prosent.

Dette betyr at virksomheter som ser de må langtidspermittere i 2012 må gjøre dette før 1. januar for å kunne benytte dagens utvidede regelverk. Venter man til etter nyttår gjelder reglene fra før 2009.

Bedre arbeidsmarked
Arbeidsdepartementet sier de vil følge utviklingen i arbeidsmarkedet og gjøre en ny vurdering av dagpenge- og permitteringsregelverket dersom situasjonen tilsier dette. Endringene fra 1. halvår 2009 ble gjort for å lette arbeidet med å holde på kvalifisert arbeidskraft i en vanskelig periode med lav aktivitet, spesielt innenfor bygge- og anleggssektoren.

Men nå er situasjonen en annen, og regjeringen mener det ikke lenger er behov for å beholde de utvidede reglene om dagpenger under permittering. I Norge bedret situasjonen seg i både bygge- og anleggssektoren og industrien i 2010. Dette er sektorene som i størst grad har benyttet seg av permitteringer.

De fleste har tariffavtale
I januar 2011 var det 11 100 permitterte i Norge. Rundt 6 av 10 var helt permitterte, mens 4 av 10 var delvis permittert. 60 prosent av alle de permitterte var ansatt i bygge- og anleggssektoren og industrien. Arbeidsdepartementet har ikke tall på hvor mange av de som var organisert eller omfattet av en tariffavtale, men tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at rundt 60 prosent av de ansatte i bygg og anlegg er omfattet av en tariffavtale, mens i industrien har 7 av 10 en tariffavtale.

Oppslagsverket Arbeidsmiljøloven er alltid oppdatert med gjeldene lover og regler, du får tilsendt viktige endringer på epost og kan fritt ringe våre rådgivere ved spørsmål. 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: