Stor tilsynsaksjon i byggebransjen

Denne uken starter Arbeidstilsynet en stor tilsynsaksjon i bygge- og anleggsbransjen. Målet er at flere gebyrer skal bidra til færre ulykker.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
fredag 26. mai 2017
Lesetid: 2 Minutter

Arbeidstilsynet varsler at de 29. mai starter en stor tilsynsaksjon rettet mot bygge- og anleggsbransjen. Aksjonen skal vare i to uker, med spesielt fokus på arbeid i høyden.

I forbindelse med aksjonen varsler de strengere reaksjoner, og at de vil ilegge flere overtredelsesgebyr.

- Stillas, stiger og atkomst til tak er typiske forhold som vil bli kontrollert. Der vi ser at det jobbes i høyden uten sikring, eller med mangelfull sikring, vil vi nå i enda større grad vurdere om vi skal gi overtredelsesgebyr. Målet med dette er å forebygge fallulykker, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet i artikkelen.

Mye arbeid stanset

Av de 3500 virksomhetene som ble kontrollert i fjor, ble mer enn hver sjuende stengt på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse. De fleste på grunn av farlig arbeid i høyden, opplyser Arbeidstilsynet.

- Erfaring viser at fallulykker er en av «verstingene» i skadestatistikken, både i forhold til hyppighet og skadeomfang/skadepotensial. Fallulykkene handler som oftest om fall fra høyde som tak etc, fall fra stillas og fall fra stige. I tillegg til fallulykkene, er skader som følge av fallende gjenstander utbredt, sier Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

Viktig med god planlegging og risikostyring

Innleide og yngre arbeidstakere med lite erfaring er spesielt utsatt.

- Årsakene til ulykkene er gjerne sammensatt, men kompleksiteten på en byggeplass kombinert med mye potensielt farlig arbeid gjør dette til en utsatt arbeidsplass. Det er mange mennesker, mange aktører, og mye forskjellig arbeid på ett sted, og det gjør risikovurdering, risikostyring og risikokommunikasjon svært viktig. I praksis betyr det at det kreves god planlegging og vurdering i forkant, men enda viktigere er sannsynligvis tett oppfølging, styring og sikkerhetsforståelse underveis. Lojalitet og oppfølging fra alle aktører og enkeltpersoner (sikkerhetskultur) blir derfor avgjørende, sier Sandtorp.

Kontinuerlig sikkerhetsfokus

Sandtorp sier ulykkene ofte skyldes at opprinnelige barrierer er fjernet/endret, uten at dette er godt nok kommunisert, merket og eventuelt sperret.

- I tillegg slurves det ofte med bruken av arbeidsutstyr og verneutstyr fordi «man skal bare». Kontinuerlig sikkerhetsfokus er derfor helt nødvendig, både i form av kameratsikring, tett lederoppfølging og verktøy/rutiner som gjør at nødvendige avvik fra plan kan gjøres på en veloverveid måte.

Tiltak for å unngå ulykker

Infotjenesters HMS-rådgiver anbefaler følgende tiltak for å redusere risikoen for fallulykker på arbeidsplassen:

  • God sikring ved arbeid over 2 meter. Husk at kollektive sikringstiltak som rekkverk skal prioriteres foran personlig verneutstyr som selebruk/fallsikringsutstyr hvis mulig.
  • Riktig sikring av sele, bruk av godkjent utstyr med tilhørende opplæring
  • Hvis det skal benyttes stige/gardintrapp skal det gjøres på forsvarlig måte
  • Tilstrekkelig bruk av sikker jobb analyse (SJA). Det holder ikke med varianten «Er arbeidet sikkert, svar ja/nei»

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: