Slik blir statsbudsjettet for arbeidslivet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 inneholder en lang rekke skatte- og avgiftsendringer, samt en utvidet mulighet for arbeidstakere til å motta pleiepenger.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 6. oktober 2016
Lesetid: 2 Minutter

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017. I forslaget inngår en lang rekke endringer i skatter og avgifter. Her har Infotjenesters rådgivere oppsummert det viktigste du bør få med deg:

Skatter og avgifter

- Skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap foreslås redusert fra 25 til 24 prosent
- Det foreslås en ekstraskatt på 5 prosent av lønnsgrunnlaget i finanssektoren i tillegg til at skattesatsen for alminnelig inntekt for finanssektoren foreslås videreført på 25 prosent.
- Beløpsgrensene i Skattefunn-ordningen foreslås økt fra 20 til 25 millioner for egenutført forskning og utvikling, mens den foreslås økt fra 40 til 50 millioner for innkjøpt forskning og utvikling fra godkjente forskningsinstitusjoner. Totalsummen kan ikke overstige 50 millioner.
- Oppjusteringsfaktoren for utbytte foreslås økt til 1,24, slik at reell skatt på utbytte økes fra 28,75 til 29,76 prosent.
- Den skattefrie grensen for ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift dobles til 3.000 kroner.
- Regjeringen foreslår en egen hjemmel for skattefri dekning av sikkerhetstiltak finansiert av arbeidsgiver, der det foreligger tilråding om tiltaket fra politiet.
- Innslagspunktene i trinnskatten foreslås lønnsjustert. Satsene foreslås økt til følgende:
 - Trinn 1: 0,93 prosent
 - Trinn 2: 2,41 prosent
 - Trinn 3: 11,52 prosent
 - Trinn 4: 14,52 prosent
 - Skattesatsen i trinn 3 for skatteytere i Nord-Troms og Finnmark økes til 9,52 prosent.

- Regjeringen foreslår å øke satsene i reisefradraget for reiser mellom hjem og arbeidssted og ved besøksreiser i hjemmet til følgende:
 - For reiser inntil 50.000 km: 1,56 kr/km
 - For reiser mellom 50.000 og 75.000 km: 0,76 kr/km

- Startavskriving for driftsmidler i saldogruppe d (maskiner, inventar, mv.) foreslås avviklet
- Maksimal avskrivningssats for alle driftsmidler i saldogruppe c (vogntok, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.) foreslås økt til 24 prosent.
- Minstefradraget foreslås økt fra 43 til 44 prosent, mens den øvre grensen økes fra 91.450 kr til 94.750 kr.
- Personfradraget foreslås økt
 - Klasse 1: 53.150 kr
 - Klasse 2: 78.300 kr

- Innslagspunktet for formueskatten foreslås økt fra 1.400.000 til 1.480.000 kr.
- Regjeringen foreslår å innføre en verdsettingsrabatt i formueskatten på 10 prosent på eiendeler som formue i aksjer, andeler i deltakerlignende selskap, aksjeandeler i verdipapirfond og driftsmidler. Verdsettingsrabatten på 20 prosent for sekundærboliger og næringseiendom opprettholdes.
- Det foreslås tillagt 0,5 prosentenheter på dagens skjermingsrente for eiere av enkeltpersonsforetak.
- Frikortgrensen foreslås økt fra 50.000 til 55.000 kr.
- Regjeringen foreslår å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 2017.

Trygderett:

- Regjeringen foreslår å utvide muligheten til å få pleiepenger slik at flere omfattes av ordningen. Det vil bli lagt frem en lovproposisjon tidlig i 2017 med sikte på nytt regelverk fra 1. oktober 2017.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter