Snart får far rett til foreldrepenger selv om mor ikke fyller vilkårene

Fedre til barn født etter 2. august i år vil ha rett til foreldrepenger i 8 uker, selv om mor ikke fyller vilkårene for foreldrepenger eller er i aktivitet.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
tirsdag 22. mars 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

På grunn av et nytt EU-direktiv om et balansert arbeids- og familieliv, har Norge blitt tvunget til å endre reglene for å sikre fedres selvstendige rett til foreldrepenger.

– Slik regelverket er utformet i dag, er det komplisert for far å avvikle perioder med foreldrepenger når kun far har opptjening. I slike tilfeller stilles det nemlig som vilkår at mor er i aktivitet i form av fulltidsarbeid eller studier. I motsatte tilfeller, der bare mor fyller vilkårene, stilles det ikke noe slikt vilkår om fars aktivitet, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Er tidligere behandlet i EFTA

Denne forskjellsbehandlingen har blitt brakt inn for EFTA-domstolen tidligere, men det førte ikke til noen endring.

– Med det nye EU-direktivet, så har Norge imidlertid blitt tvunget til å gjøre endringer. Stortinget har vedtatt å legges seg på direktivets minimum hva angår sikring av fedres selvstendige opptjeningsrett ved å gi 8 uker med foreldrepenger, sier Brostrøm i Simployer.

Han understreker at det fortsatt vil være mulig å få 40 eller 50 uker med foreldrepenger, men etter uke 8 må da det såkalte aktivitetskravet for mor oppfylles.

Viktig skille på permisjonsrett og retten til foreldrepenger

Jørgen Brostrøm i Simployer sier det er viktig å skille mellom retten til permisjon og retten til foreldrepenger.

– Arbeidsmiljøloven sikrer alle foreldre inntil 12 måneders fødselspermisjon, og det stilles ingen opptjeningsvilkår for å ha rett til fri. Det er betalingen fra NAV som har ulike opptjeningsvilkår, sier Brostrøm.

Han anbefaler arbeidsgivere å be sine ansatte undersøke med NAV hvilke rettigheter de har, og heller fokusere mer på når og hvor lenge arbeidstaker blir borte.

– NAV har gode verktøy som hjelper kommende foreldre med å finne ut av sine rettigheter. Når den ansatte har informert om når permisjonen skal tas ut, kan man ta stilling til eventuelle refusjoner osv, sier Simployers juridiske rådgiver.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: