Snart endres pensjonsbetingelsene for 1,5 millioner nordmenn

Fra 2021 innføres to viktige endringer i ordningen med innskuddspensjon i privat sektor. Rundt 1,5 millioner arbeidstakere blir berørt.
onsdag 18. november 2020
Lesetid: 2 Minutter

Fra neste år endres to av betingelsene i de innskuddsbaserte pensjonsordningene, som store deler av privat sektor benytter seg av.

Innskuddsbasert pensjon går ut på at arbeidsgiver sparer opp en viss prosentsats av lønnen hver måned på en pensjonskonto. Beløpet som er spart opp gjennom arbeidslivet tas ut som pensjon over en bestemt periode, ofte 10 år.

– Ved utgangen av 2019 var det ifølge tall fra Finans Norge ca. 1,5 millioner nordmenn som er medlem i en innskuddspensjonsordning. Nær sagt alle som har åpnet en ordning etter at lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt fra 2006 har åpnet en innskuddspensjonsordning, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Han er ansvarlig for Simployers digitale kunnskapsbase Faghjelp for pensjoner og AFP, og svarer på spørsmål fra kunder om dette temaet gjennom vår fagsupport.  

Opptjening fra første dag

De to endringene som nå er gjort i innskuddsordningen for privat sektor, gjelder måten arbeidsgiver sparer til den ansatte.

– Den første endringen berører de som bytter jobb før det har gått 12 måneder. Frem til nå har det vært slik at ansatte som har et arbeidsforhold på mindre enn 12 måneder ikke får med seg pensjonsoppsparingen sin. Fra 1. januar 2021 fjernes denne 12-månedersregelen, slik at alle ansatte med innskuddspensjon opptjener pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet, sier Atle Torp i Simployer.

Egen pensjonskonto

Den andre endringen gjelder pensjonskonto som innskuddspensjonen spares på. Frem til nå har pengene blitt plassert på konto i arbeidsgivers pensjonsordning. Når ansatte slutter i arbeidsforholdet har det blitt utstedt et pensjonskapitalbevis den ansatte får med seg som bevis på oppsparte midler. Starter man hos ny arbeidsgiver meldes man inn i pensjonsordningen hos ny arbeidsgiver med ny sparing. Tidligere oppsparte midler blir stående i pensjonskapitalbeviset. Dersom man har byttet arbeidsgiver ofte endre man opp med flere pensjonskapitalbevis, samt aktiv sparing hos siste arbeidsgiver. Dette har medfører at ansatte må betale både for forvaltning og administrasjon for hvert pensjonskapitalbevis, noe som reduserer verdien av pensjonssparingen. I tillegg blir det uoversiktlig for den ansatte som får oppgitt pensjonssparing i mange små beløp.

– Fra neste år endres reglene slik at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot slik samling, sier Torp.

Arbeidstaker kan velge

Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning.

– Arbeidstaker kan imidlertid velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som han eller hun velger selv. Arbeidstaker kan alternativt velge å ikke samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag, sier Simployers jurist.  

Tre måneder til å bestemme seg

I løpet av februar 2021 vil arbeidstaker få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis arbeidstakeren har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse.

Når arbeidstaker har fått informasjon om sine pensjonskapitalbevis, har arbeidstaker tre måneder på å bestemme om han eller hun ønsker å reservere seg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021.

– Dersom arbeidstaker ikke har reservert seg eller aktivt fremskyndet overføring til egen pensjonskonto innen tremånedersfristen, blir pensjonskapitalbevisene overført til egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning, sier Atle Torp.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: