- Snakk med lederen din før du går til legen

Presset mot fastlegene kunne blitt betraktelig redusert hvis flere virksomheter fokuserer på kulturbygging og holdningsarbeid knyttet til sykefravær og tilstedeværelse.
fredag 7. februar 2020
Lesetid: 2 Minutter
Vi snakker med mange arbeidsgivere som mistenker at arbeidstakere er sykmeldt på feil grunnlag, men som opplever at det er uklart om de kan gjøre noe og eventuelt hvordan, sier Karoline Amundsen Dystebakken i Simployer.

Fredag skrev A-magasinet om hvordan mange leger opplever at terskelen for å oppsøke lege knapt eksisterer og at det å «bestille» en sykmelding har blitt mer og mer vanlig.

I artikkelen innrømmer anonyme leger at de stadig skriver sykmeldinger uten fnugg av faglig belegg – bare for å få pasienten ut av kontoret.

Det har utviklet seg en kultur for at vi arbeidstakere går rett til legen hvis vi ikke føler oss helt bra. Men i visse tilfeller kunne det vært hensiktsmessig å gå til sin nærmeste leder først. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker snakker sammen på et tidlig tidspunkt, kan man ofte finne gode løsninger som gjør at det ikke er nødvendig å koble inn lege og skrive ut sykmelding, sier Karoline Amundsen Dystebakken, HR- og ledelsesrådgiver i Simployer.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Problematisk for alle parter

Dystebakken og de andre juridiske rådgiverne i Simployer holder kurs og gir råd til norske arbeidsgivere i HR-relaterte spørsmål. Hun forteller at folks krav om å bli sykmeldt ikke bare er utfordring for legene, men også for arbeidsgiverne og arbeidsmiljøet.

- Vi snakker med mange arbeidsgivere som mistenker at arbeidstakere er sykmeldt på feil grunnlag, men som opplever at det er uklart om de kan gjøre noe og eventuelt hvordan. Det fører også til utfordringer knyttet til arbeidsgiver plikter til oppfølging av de som er sykemeldte, plikten til å tilrettelegge mv når det i realiteten kanskje ikke skyldes sykdom.

Fokus på kulturbygging

Dystebakken mener imidlertid at det finnes flere tiltak som kan redusere problemet.

- Mye handler om kulturbygging i virksomhetene. Arbeidsgivere må stille seg selv spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å unngå at vi får en negativ sykmeldingskultur? Mye handler selvsagt om holdninger i samfunnet generelt, men man kan få til endring blant sine. Ved å bygge en kultur for å snakke sammen kan arbeidstakere føle en trygghet i forhold til å gå til lederen sin med utfordringene sine for å finne løsninger. Dette bør være en del av virksomhetens rutiner for forebygging av sykefravær og rutiner for oppfølging av sykefravær, som loven også pålegger virksomhetene å ha. På den måten vil arbeidstakere være kjent med hvilke muligheter som finnes i virksomheten, men også forberedt på at de vil bli fulgt tett opp ved en sykmelding og terskelen for å «ta en sykmelding» bli høyere, sier hun.

Kan nekte å godta sykmeldinger

Dystebakken viser også til at arbeidsgiver er i sin fulle rett til å stille spørsmål ved en sykmelding og den kan også bestrides. I en fersk dom fra Høyesterett slås det også igjen fast at sykmeldingen kun er en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger.

- Man må selvsagt ha forståelse for at arbeidstakere ikke alltid er 100 prosent i form. Og aksept for at det er greit å komme på jobb selv om man bare klarer å yte 70 prosent. Men arbeidsgivere bør også i mye større grad være bevisst at man kan bestride en sykmelding. Mange opplever dette som utfordrende fordi man, beveger seg inn på et følsomt område. Det er likevel viktig at arbeidsgiver er bevisst sin rett til å gjøre dette og at man har dialog med arbeidstakeren hvis man mener det ikke er grunnlag for sykemelding i et konkret tilfelle. 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: