Slik leder du ansatte fra ulike kulturer

Forskning viser at mangfold på arbeidsplassen gir økt innovasjon og lønnsomhet, men det stiller også nye krav til lederne.
Ole Peter GalaasenInnholdsprodusent
onsdag 28. september 2022
Lesetid: 3 Minutter
Simployers HR- og ledelsesrådgiver Fam Manson

I rapporten «Delivering through diversity» fra McKinsey vises sammenhenger mellom mangfold og lønnsomhet. Her i Norge utførte Oxford Research studier, publisert i rapporten «Mangfold, innovasjon og verdiskaping i Agder», som viser betydningen av innvandring og mangfold i det private næringsliv.

Rapportene viser også sammenheng mellom et mer mangfoldig lederteam og lønnsomhet, men at det krever tiltak og strategier for å lykkes. Hvordan jobber din virksomhet med mangfold for økt innovasjon og lønnsomhet?

Mangfold som konkurransefortrinn

Fam Manson, rådgiver i Simployer, jobber til daglig med rådgivning for norske virksomheter i møte med et flerkulturelt samfunn.

– Norge er allerede et mangfoldig samfunn sammensatt av mange ulike kulturer. For at virksomheter skal oppleves som legitime, innovative og konkurransedyktig må de gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ser at bedriftskulturelt mangfold gjør at virksomhetene står bedre rustet til å levere tjenester og produkter til ulike kundegrupper.

Manson mener bedriftskulturelt mangfold gir flere fordeler i et stadig mer globalisert marked.

– Mange virksomheter jobber i dag i et globalt marked med store kulturelle forskjeller. Jeg tror mangfold i organisasjonen gjør at man lettere kan tilpasse seg eksterne markeder. Det handler om å ha ulike perspektiv på metoder, samarbeidsformer og hvordan man løser konflikter. Mangfold gjør at man får flere perspektiv på samme utfordringer og gir et konkurransefortrinn mot andre mer monokulturelle virksomheter, sier hun.

Ledelse av flerkulturelle organisasjoner

Manson forteller at mulighetene som oppstår i en mangfoldig virksomhetskultur krever flere strategiske grep.

– Det handler om å finne nye innfallsvinkler for hvordan man jobber. En strategi for økt mangfold må starte på toppen og forankres i ledelsen. Mangfold er noe ledelsen må jobbe aktivt med slik at det overføres nedover i organisasjonen. Det kan være i form av rekrutteringsstrategi, definering av nye roller eller kartlegging av hvordan man oppfattes i markedet med tanke på verdier.

Hun mener det er viktig å unngå kulturelle fordommer og vektlegge kompetanse fremfor etternavn.

– Når man søker etter nye medarbeidere er det mange som fortsatt begynner med å se på navnet til søkerne. Det kan være en utfordring med utenlandske navn fordi man er redd for at bakgrunnen kan skape kulturelle utfordringer senere. Jeg mener man i stedet bør være opptatt av å finne rett kompetanse, uavhengig av kulturell bakgrunn.

Hun understreker at mangfold er en prosess som alle må jobbe aktivt med, og at det handler om å få på plass riktig kompetanse.

– Økt mangfold begynner med annonsetekster som tiltrekker et bredere spekter av søkere, utvidede annonseringskanaler eller bruk av nye forum for å tiltrekke seg kompetanse. Det handler også om en mangfolds- og kulturledelse som vektlegger onboarding og oppfølging, også av ledelsen. Alle må være innforstått med strategien og hvordan man ønsker å jobbe. Jeg anbefaler derfor å gjøre mangfold til en del av bedriftskulturen, opplæringsplaner og rekrutteringsstrategier, sier Manson.

En kultur med felles mål

Hun forteller at for å kunne hente potensialet i en flerkulturell organisasjon må man forstå viktigheten av god ledelse.

– Ledelse av flerkulturelle organisasjoner krever god onboarding av nye ledere som gir kompetanse for å imøtekomme ulike behov. Man må beholde egen identitet og kultur, men også skape rom for mangfold. Dette handler om å bygge en kultur som bruker ulikhetene til å nå felles mål.

– I møte med fremmede kulturer handler det også om å sørge for at alle forstår hva som er lovpålagt. Ledelsen må tilrettelegge for mangfold så langt det lar seg gjøre, men må også kunne forvente at den ansatte tilpasser seg. I en slik sammenheng er god kommunikasjon og dialog spesielt viktig. Om ledelsen involverer seg i organisasjonen kan man skape nye muligheter og fange opp konflikter i forkant.

– Mangold handler simpelthen om å erkjenne at alle er forskjellige. Først da kan vi utnytte det unike potensialet i alle medarbeidere, avslutter Manson. 

5 tips for ledelse av ulike kulturer

  1. Kartlegg nå-situasjonen. Skap en oversikt over eksisterende omdømme, verdier og kulturelle forskjeller.
  2. Mangfold krever forankring i ledelsen. Sørg for at ledelsen har en aktiv tilnærming til kulturelle forskjeller.
  3. Jobb aktivt med rekruttering og bruk andre annonseringskanaler.
  4. Involver hele organisasjonen. Alle må ha et eierskap til kulturen.
  5. Bruk dialog for å avdekke muligheter og svakheter i organisasjonen.
  6. Vurder ulike tiltak for å skape økt mangfold.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: