Slik jobber Mowi med ledertrening

Kombinerer e-læring med fysiske møter for helhetlig ledertrening
Ole Peter Galaasen, Innholdsprodusent
schedule onsdag 17. august 2022
Lesetid: 2 Minutter
Mowi satser mye på å trene sine ledere - og kombinerer fysiske samlinger med e-læring.

Mowi er Norges og verdens største oppdretter av atlantisk laks. Selskapet driver oppdrett i Norge, Skottland, Irland, Færøyene,  Chile og Canada, og er i tillegg representert med kontorer og fabrikker i hele verden. Med en historie tilbake til 1964 har selskapet lang erfaring med ledertrening og organisasjonsutvikling.

– For oss er det viktig at lederne er trygge i rollen. Vi har mange ledere, spredt fra Flekkefjord i sør til Kvænangen i nord, og ønsker å tilrettelegge for at alle våre ledere har gode verktøy for å utøve ledelse. For å få til dette jobber vi med lederutvikling i flere ledd, og programmet i samarbeid med Simployer har vært et viktig ledd i å bygge kompetanse, dele erfaringer og rett og slett øve på lederrollen, sier Anna Lorentzen-Osinga, HR-leder i Mowi Norge. 

Virkelighetsnær ledertrening

Selskapet har gjennom flere år brukt rådgivere fra Simployer for å etablere gode rammer for ledertreningen i Norge.

– Simployer har svært dyktige og engasjerte kursholdere som strekker seg langt for at ledertreningen blir best mulig for oss. Simployer har også opparbeidet god kunnskap om utfordringer og problemstillinger typiske for næring vår. Jeg tror det har vært et viktig element for å gjøre treningen så virkelighetsnær som mulig.

Ledertreningen Simployer leverer inneholder både fysiske samlinger, e-læring og digitale øvelser.

– Pandemien har lært oss at mye kan gjøres digitalt, men med denne type opplæring og trening er det viktig med fysiske møteplasser for best mulig diskusjon og øving. Vi har også et omfattende e-læringssystem spesielt for ledere. Samtidig er det viktig å trene på ledelse gjennom deltakelse i nye prosjekter og oppgaver, sier hun.

Helhetlig ledelse på mange lokasjoner

Selskapets utstrekning langs hele kysten har blant annet ført til flere innovative løsninger for helhetlig ledelse.

– Målet med ledertreningen er å tilrettelegge for møteplasser på tvers av organisasjonens mange avdelinger. I tillegg til spredt geografi, har vi også ledere i ulike deler av organisasjonen fra forproduksjon og produksjon av laks, til FoU og stab-stillinger. Selv om Mowi har hele verdikjeden, jobber vi med ulike deler av den, og må forstå hverandre og samarbeide for å lykkes. Ledertreningsgrupper på tvers av verdikjeden og landet er et virkemiddel for dette.

– I tillegg danner verdier og lederprinsipper fra «The Mowi Way» en visjon og strategi for treningen.

Tett oppfølging i alle ledd

Hun forteller om regelmessig bruk av medarbeiderundersøkelser og involvering av alle ledd i organisasjonen for å nå målene.

– I tillegg til medarbeiderundersøkelser på det enkelte lokalitetsnivå, gjennomfører vi også store globale undersøkelser, Undersøkelsene blir fulgt opp med relevante tiltak lokalt eller på overordnet nivå. Slike undersøkelser er også et viktig verktøy for å måle temperaturen på organisasjonen, og for å følge opp tiltakene. Her er samarbeid med andre ledere, og tillitsvalgte eller vernetjenesten, spesielt viktig.

– Samarbeidet med Simployer har hjulpet oss med å holde et høyt nivå på ledertreningen og skapt gode rammer for oppfølging og utvikling, avslutter Lorentzen-Osinga.

Her kan du lese mer om Simployers læringstilbud

GRATIS GUIDE: Slik kommer du i gang med pulsmålinger

I denne guiden vil du få innsikt i hvorfor pulsmålinger er et effektivt verktøy i måling av engasjement i bedriften og hvordan dette kan utføres.

Les mer og last ned gratis

Del siden: