Slik følger du opp en ansatt i prøvetiden

Ingen lovregler krever at arbeidstaker følges opp i prøvetiden. Ha likevel en klar oppfølging av forventninger og krav i prøvetiden. Det er en fordel enten ansettelsen blir suksess eller ikke.
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Lovregler om prøvetid

 • Prøvetiden kan maksimalt være 6 måneder
 • Det må fremkomme av arbeidsavtalen at vedkommende har prøvetid
 • Arbeidstaker er fast ansatt fra dag en selv om man har inngått avtale om prøvetid

Derfor bør ansatte følges opp

 • Med opplæring og oppfølging blir den ansatte raskere kjent med arbeidsplassens rutiner
 • Man er ansatt fra dag 1 i prøvetiden, og kan ikke sies opp uten saklig oppsigelsesgrunn
 • Dette gjelder selv om oppsigelsen kommer før eller ved prøvetidens utløp
 • Derfor er det en fordel med dokumentert opplæring og oppfølging
 • Da kan ikke en oppsigelse oppleves overraskende på medarbeideren
 • Ha en klar oppfølging av forventninger og krav i prøvetiden

Tips: Lag skriftlige referat fra samtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Slik kan du følge opp den ansatte

Oppstartsamtalen første arbeidsdag – viktig å huske på :

 • Presentasjon av plan for opplæring og oppfølging
 • Kriteriene medarbeider vil bli fulgt opp og målt på i prøvetiden

Agenda for faste oppfølgingsmøter :

 • Status i forhold til opplæringsplanen
 • Hvordan synes medarbeideren selv at det går?
 • Hva er leders oppfatning?
 • Hvilke tilbakemeldinger har leder eventuelt fått fra andre som er involvert i opplæringen?
 • Hvordan trives medarbeideren?
 • Evaluering av medarbeideren i forhold til målekriteriene
 • Andre ting som er uavklart, eller ting medarbeideren har behov for?

Når medarbeider innfrir

Så lenge medarbeider later til å innfri forventingene man hadde ved ansettelsen og oppstart av ansettelsesforholdet, fortsetter man oppfølgingen etter planen.

Husk at formålet med prøvetiden er å avklare:

 • Klarer arbeidstakeren å tilpasse seg til arbeidet?
 • Er medarbeideren faglig dyktig?
 • Er medarbeideren pålitelig?

Når medarbeider ikke innfrir

I de tilfeller hvor leder opplever at medarbeideren ikke oppfyller forventningene i forhold til noen av punktene som er satt opp i oppfølgingsplanen, klargjøres dette så tidlig som mulig, og man forsøker i samarbeid å se på løsninger for forbedring. Leder må være tydelig på hva som forventes og hvilke krav man stiller, og sammen blir medarbeider og leder enige om hvilke tiltak som må til for å komme dit. Her er det også å være tydelig på tidsperspektivet – hvor raskt forventer leder endring? Opplærings- og oppfølgingsplanen justeres i henhold til dette, det vil i mange tilfeller være behov for hyppigere oppfølgingsmøter i denne perioden, enn først planlagt.

Der hvor medarbeider fortsatt allikevel ikke innfrir, må leder redegjøre for mulige konsekvenser, som da vil kunne være å avvikle arbeidsforholdet innen prøvetidens utløp. I slike tilfeller, er det svært viktig å sørge for skriftlig dokumentasjon fra samtalene, med tanke på eventuell oppsigelsesprosess og tvist.

Hva om jeg ønsker å si opp en medarbeider i prøvetiden?
Ønsker man å avslutte arbeidsforholdet i prøvetiden, må man si opp den ansatte med saklig grunn. Det er marginale forskjeller i saklighetsgrunnlaget om man foretar oppsigelse innenfor og utenfor prøvetid. To viktige forskjeller er det imidlertid. Den ene er at oppsigelsestiden i prøvetiden som hovedregel er 14 dager og løper fra dato. Den andre er at en person som blir sagt opp eksempelvis på grunn av manglende tilpasning til arbeidet, og går til søksmål, ikke kan kreve å stå i stilling til dom er avsagt. Oppsigelsesvernet i prøvetiden er regulert av arbeidsmiljøloven § 15-3 (7).

Er prøvetiden fortsatt 6 måneder hvis medarbeider har vært syk i prøvetiden?
Fravær i prøvetiden kan gi grunnlag for å forlenge prøvetid. Fraværet kan eksempelvis være sykdom og lovfestede permisjoner - det fraværet som ikke arbeidsgiver har forårsaket. Permittering og ferie gir imidlertid ikke rett til å forlenge prøvetiden. For å kunne foreta forlengelse av prøvetiden må dette tas inn i arbeidsavtale. Forslag til slik tekst under punktet om prøvetid kan være: Ved fravær i prøvetiden kan prøvetiden forlenges med fraværets lengde. I tillegg må den ansatte skriftlig informeres om at prøvetiden vil bli forlenget, og det må gjøres før prøvetiden går ut.

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: