Slik endres arbeidsmiljølovens regler om innleie

I 2019 innskrenkes adgangen til å inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidstakere fra bemanningsbyråer. Arbeidsmiljøloven endres slik at bare de som har tariffavtale med de store forbundene kan inngå lokal avtale om innleie.
schedule onsdag 21. november 2018

Adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak (vikarbyråer), er regulert i  arbeidsmiljøloven § 14-12.

Utgangspunktet er at en virksomhet kan leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak i samme utstrekning som man kan ansette noen midlertidig etter arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a til e. Denne adgangen forblir uendret.

Kan utvides gjennom avtale

Gjennom avtale med tillitsvalgte er det imidlertid mulig å avtale tidsbegrenset innleie uten at vilkårene for midlertidighet trenger å være til stede. Etter dagens regelverk kreves det at bedriften er bundet av tariffavtale og at de tillitsvalgte representerer et flertall av arbeidstakerne innen den arbeidstakerkategorien innleien gjelder.

- Endringen som kommer i 2019 innebærer at avtale om utvidet bruk av innleie bare kan gjøres i bedrifter som har inngått tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven, som innebærer at de må ha mer enn 10.000 medlemmer, sier Infotjenester juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Myksvoll Singh presiserer at selve innleieavtalen fortsatt kan inngås lokalt. Det er nivået på tariffavtalen virksomheten er bundet av som endres. Videre vil avtale om tidsbegrenset innleie fortsatt måtte inngås med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder.

Overgangsregel

Det er gitt en overgangsregel som innebærer at eksisterende avtaler vil være gyldige seks måneder etter lovens ikrafttredelse. For avtaler som er inngått før nyttår, vil altså endringen først gis virkning fra 1. juli 2019.

Skal fremlegge dokumentasjon

Både virksomheten og bemanningsforetaket må kunne fremlegge dokumentasjon, og avtalen om innleie må være skriftlig.

- Det nye her er at også bemanningsforetaket på forespørsel fra Arbeidstilsynet skal kunne dokumentere at innleievirksomheten er bundet av en tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, og at det er inngått en avtale med de tillitsvalgte, sier Myksvoll Singh.

Gjelder alle bransjer

Da proposisjonen ble lagt frem for Stortinget var forslaget at disse endringene i arbeidsmiljøloven bare skulle gjelde i bygg- og anleggsvirksomhet.

- Dette ble endret i Stortinget, og endringene i arbeidsmiljøloven som gjelder fra 2019 vil omfatte alle virksomheter, ikke bare i bygg og anleggsbransjen, understreker Myksvoll Singh.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter