Slik blir de nye arbeidstidsreglene

Med endringene i arbeidsmiljøloven blir det nye timegrenser for overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Her er oversikten.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 7. april 2015

Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om endringer i reglene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Loven er vedtatt i Stortinget, men det er ikke kjent når de nye arbeidstidsbestemmelsene trer i kraft.

Mer gjennomsnittsberegning

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier at det gjennom endringene som nå vedtas blir økt mulig til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden.

- Det innebærer at arbeidstakerne får mulighet til å jobbe mer i noen perioder, for å jobbe mindre i andre perioder. De totale grensene økes ikke, så arbeidstakerne kan ikke jobbe mer enn de gjorde før totalt sett, sier Gauslaa.

Når de nye reglene trer i kraft blir det mulig å avtale med en enkelt arbeidstaker å jobbe 10 timer om dagen og 50 timer i løpet uka, så lenge gjennomsnittet over 8 uker maksimalt blir 48 timer i uka (se tabell nederst).

Ikke mer pålagt overtid

Overtidsgrensene endres mindre enn regjeringen opprinnelig foreslo, og det åpnes ikke for at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker mer overtidsarbeid enn før.

- Lovens hovedregel for overtid blir stående som den er, men det blir mulig å avtale noe mer overtid med lokale tillitsvalgte og ved tillatelse fra arbeidstilsynet. Arbeidstaker kan imidlertid motsette seg å jobbe mer enn lovens hovedregel, selv om det er inngått slike avtaler, sier Gauslaa.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Grunnlag

Maks tid pr dag

Maks tid pr uke

 

Dagens grense

Foreslått ny grense

Dagens grense

Foreslått ny grense

Avtale med arbeidstaker

9 timer

10 timer

48 timer

50 timer

(48 timer i uken i snitt over 8 uker)

Avtale med lokal tillitsvalgt

10 timer

12,5 timer

54 timer

(48 timer i uken i snitt over 8 uker)

Ingen endring

Tillatelse fra arbeidstilsynet

13 timer

Ingen endring

48 timer i uken i snitt over 8 uker

Ingen endring

Timegrenser for overtid 

Grunnlag

Dag

1 Uke

4 uker

52 uker

 

Dagens grense

Foreslått grense

Dagens grense

Foreslått grense

Dagens grense

Foreslått grense

Dagens grense

Foreslått grense

Lovens hovedregel

13 timer (samlet arbeidstid)

Ingen endring

10 timer

Ingen endring

25 timer

Ingen endring

200 timer

Ingen endring

Avtale med lokal tillitsvalgt

16 timer (samlet arbeidstid)

Ingen endring

15 timer

20 timer

40 timer

50 timer

300 timer

Ingen endring

Tillatelse fra arbeidstilsynet

Ikke hjemmel

Ingen endring

20 timer

25 timer

(60 timer)

Ingen endring

(400 timer)

Ingen endring

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter