Skjerper diettskatten igjen

Skattemyndighetene har igjen endret skattesatsene for diettgodtgjørelse til arbeidstakere på reise. Skattereglene er nå tilpasset statens særavtaler som kom før sommeren.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 29. august 2018
Lesetid: 2 Minutter

På forsommeren kom statens særavtaler for reiser for 2018, svært forsinket etter at det ble brudd og tvistenemndsbehandling.

Nå har Skattedirektoratet gjort en endring i skattereglene for utbetaling av diett på overnattingsreiser, for å tilpasse skattereglene til statens særavtaler.

Endringen gjelder tilbakevirkende fra 22. juni, samtidig som de nye særavtalene trådte i kraft.

Gjelder påbegynt døgn

Den nye endringen gjelder påbegynt døgn på overnattingsreiser. Altså den delen på slutten av en overnattingsreise som går ut over det siste hele døgnet regnet fra avreisetidspunktet.  

- I særavtalene som kom før sommeren er det påbegynte døgnet på en overnattingsreise å se på som en dagsreise. Det betyr at arbeidstakerne som tidligere fikk diettgodtgjørelse for et helt nytt døgn hvis reisen gikk mer enn 6 timer inn i det nye døgnet nå bare får 297 kroner for 6-12 timer og 552 kroner over 12 timer inn i det nye døgnet, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Det nye er at de trekkfrie satsene nå er tilpasset disse nye satsene i statens særavtale.

Vanskelig å forstå? 20. september holder vi et 2 timers digitalt seminar om endringene innen reise og diett.

Måltidsfradrag som før

Øren sier det er viktig å merke seg at selv om skattesatsene nå er endret, så skal måltidsfradragene fortsatt følge satsen for et helt døgn.

- Hvis en arbeidstaker får påspandert måltider i det påbegynte døgnet, så skal grunnlaget for måltidsfradrag beregnes av den høye satsen for å bo på hotell. Hvis du for eksempel får frokost i det påbegynte døgnet, så skal det trekkes 20 prosent av den fulle satsen på 569 kroner, selv om det ikke er den satsen som brukes for det døgnet. Måltidstrekkene blir altså som før, selv om utbetalingen endres, sier Øren.

I praksis betyr det at arbeidstakere som får påspandert måltider i påbegynte døgn uten overnatting må betale mer i skatt – og dermed får mindre utbetalt.

Rammer de som bruker skattefrie satser

For arbeidsgivere som dekker kost etter statens satser, som gjelder det store flertallet, betyr dette ingen endring. En del arbeidsgivere betaler imidlertid diettgodtgjørelse etter de skattefrie satsene, og for dem vil denne endringen gi en stor besparelse.

- Gjennom denne endringen blir diettgodtgjørelsen for dem som betaler diett etter de skattefrie satsene nå satt ned på samme måte som det ble for dem som følger statens særavtaler. Det vil arbeidsgivere spare penger på, mens arbeidstakerne får mindre utbetalt, sier Øren.

Kritisk til sammenkobling av satser

Infotjenesters økonomirådgivere er kritiske til at Skattedirektoratet nå kobler seg tettere mot statens særavtaler igjen, etter å ha vært på god vei til å fristille trekkfrie satser fra statens satser de siste årene.

- Vi synes skattereglene skal være enkle å forstå og stabile over tid. Hvis skattereglene avhenger av forhandlingsresultatene til to parter i arbeidslivet (KMD og hovedsammenslutningene i staten) bidrar det til det motsatte, sier Øren. 

 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: