Skattereglene bremser overgangen til elbil

Stadig flere arbeidstakere har elbil som firmabil eller håndverkerbil. Når arbeidsgiver betaler for installasjon av lader eller dekker strøm blir det imidlertid skatteutfordringer.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
tirsdag 23. november 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers økonomirådgiver Tor Arne Furuseth etterlyser avklaringer fra skattemyndighetene rundt skatt på dekning av hjemmeladere og lading.

Simployers rådgivere får for tiden mange spørsmål fra arbeidsgivere om installasjon av elbillader og dekning av strøm til lading av firmabiler og tjenestebiler hjemme hos ansatte.

– Spørsmålene vi får handler i hovedsak om to typer biler; firmabiler som skattlegges for privat bruk og biler som ikke skattlegges for privat bruk fordi de ikke brukes privat. Sistnevnte er primært varebiler klasse 2, som håndverkere lader om natten og kjører ut med på morgenen, sier Simployers økonomirådgiver Tor Arne Furuseth.

Skattlegges uansett

Installerer arbeidsgiver lader i arbeidstakers hjem anses dette i dag som en skattepliktig fordel for arbeidstaker.

– Dersom det kan dokumenteres/sannsynliggjøres av firmabilen ikke benyttes til privatkjøring, herunder arbeidsreiser, skal det heller ikke foretas beskatning av kostnadene til installasjon av hjemmeladeren. Det er da en forutsetning av hjemmeladeren heller ikke benyttes til lading av andre biler. Spørsmålet er om dette bidrar til å fremme det grønne skiftet fra fossilbiler til elbiler i arbeidslivet, sier Furuseth i Simployer.

Dette er et av temaene som blir belyst på Lønnsmedarbeiderdagen 2021, som avholdes digitalt og fysisk i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i ukene som kommer. 

Bryter med hovedformålsprinsippet

I tillegg stiller Simployers rådgivere spørsmål ved om man her heller burde brukt hovedformålsprinsippet, slik man har gjort ved innkjøp av kontorutstyr til ansattes hjem under koronapandemien.

– Skattedirektoratet uttalte da i en prinsipputtalelse at det ikke skal anses som en skattepliktig fordel dersom hovedformålet for kjøpet er at kontormøblene skal brukes i arbeidet. Når arbeidsgiver velger å bekoste installasjon av lader for firmaets bil hjemme hos arbeidstaker og arbeidsgiver ikke beskattes for privat bruk, må installasjonens hovedformål være tjenstlig bruk. Da er det etter vår mening unaturlig at arbeidsgiver skattes fullt ut, sier Simployers økonomirådgiver.

Delvis privat bruk

På samme måte som for kontorutstyr, vil det imidlertid være mulig at ansatte også bruker arbeidsgivers lader til å lade private biler.

–  Man kan vel stille spørsmål ved om hovedformålet er oppfylt dersom arbeidstaker har en eller flere privatbiler som også kan bruke laderen. Da kan det være sannsynlig at laderen faktisk brukes mer privat enn i tjeneste, sier Furuseth.

Simployers rådgivere har bedt om noen avklaringer fra skattedirektoratet om hvilke prinsipper som her gjelder innenfor skatteretten. Vi har blitt lovet svar, og håper dette er på plass i forkant av Lønnsmedarbeiderdagen.

Ladeutgifter må dokumenteres

Når det gjelder utgifter til strøm for lading av firmabiler, er det dokumentasjonen som gjør det komplisert. 

– Ved refusjon av tjenesteutgifter betalt av arbeidstaker så anses refusjonen skattefri når utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift om bokføring, og dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens regnskaper.

Hvordan kan man dokumentere strømutgiften til firmabilen?

– Dersom arbeidstaker leverer dokumentasjon som viser strømforbruket og den prisen arbeidstaker har betalt for den konkrete ladingen, kan refusjonen foretas trekkfritt. Det kan nok i dag være vanskelig dokumentasjon å skaffe til veie, og vi har også bedt skattemyndighetene om en avklaring av dette spørsmålet, sier Tor Arne Furuseth i Simployer.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: