Skattefri kompetanseheving har blitt enda gunstigere

Er det vanskelig å rekruttere nye ansatte med riktig kompetanse? I år har et av de beste frynsegodene blitt enda bedre: Skattefri kompetanseheving betalt av arbeidsgiver.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
onsdag 17. august 2022
Lesetid: 2 Minutter

Norge har rekordlav arbeidsledighet, og mange virksomheter merker nå at det er vanskelig å finne ansatte med riktig kompetanse til ledige stillinger.

For noen kan det være aktuelt å tenke nytt og videreutvikle eksisterende ansatte med ny kompetanse. Det er gunstig både for den ansatte og arbeidsgiver. 

– Arbeidsgivere som er villige til å dekke utgifter til kurs og utdanning for sine ansatte, gir bort et veldig nyttig og verdifullt frynsegode. Det å bygge på eksisterende kompetanse har en nærmest uvurderlig verdi for en arbeidstaker. Ikke bare for å kunne utgjøre en større forskjell i selskapet man jobber i nå, men i kraft av at man blir mer attraktiv på jobbmarkedet også, i hvert fall etter den sedvanlige bindingstiden er over, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Både for å beholde og utvikle

Mange arbeidstakere slutter i jobben sin fordi det er få muligheter for karriereutvikling eller nye utfordringer internt. De føler ofte at man står på stedet hvil. I slike tilfeller kan det være motiverende å tilby ansatte muligheten for å ta etterutdanning, som kan brukes til å utforske andre stillinger eller bevege seg oppover i virksomheten.

– Enkelt sagt er det slik at arbeidstakere som har jobbet mer enn ett år i fulltidsstilling i en virksomhet, kan skattefritt få dekket utgifter til utdanning inntil fire semestre. Det meste av utgifter knyttet til utdanningen inngår i dette skattefritaket. Det er selvfølgelig klassiske utgifter som skolepenger, eksamensavgift, bøker og annet materiell, men også reise- og oppholdskostnader hvis undervisningsstedet er langt unna bostedet ditt. PC, nettbrett o.l. kan skattefritt lånes ut hvis det trengs i undervisningsløpet, og det gjør det jo som oftest, sier Øren i Simployer. 

Kan nå også dekke 

I Skattedirektoratets Skatte-ABC er det innarbeidet en ny formulering som i praksis gir enda mer spillerom med tanke på hva slags type utdanning man kan velge innenfor skattefritaket.

Tidligere ble sentrale vilkår for utdanningen oppsummert slik:

«Utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid

hos nåværende arbeidsgiver (..). Utdanning som i hovedsak tjener skattyters private interesser gir for eksempel ikke rett til skattefritak.» Dette betød at for eksempel dekning av kostnader til ordinær kjøreopplæring for bil måtte beskattes. Det samme med eksempelvis norskkurs.

I den nye versjonen av Skatte-ABC har pipen fått en litt annen lyd:

«Det er tilstrekkelig at utdanningen gir kompetanse som er relevant for arbeidsgiver. Dekning av kostnader til norskkurs eller kjøreopplæring for bil kan f.eks. være relevant.»

Kortere utdanning også til nyansatte

Det er verdt å merke seg at kravet om ansettelsestid på 1 år kun gjelder utdanning. Kurs som er kortere enn 2 måneder i normert varighet anses ikke som utdanning. Ofte vil språkopplæring og førerkortkurs ikke overstige 2 måneder. Det vil derfor være mulig å gi dette skattefritt også til nyansatte.

– I en mer global verden opplever vi nå at flere virksomheter dekker språkopplæring til ansatte. Spesielt kan dette gjelde utlendinger som skal jobbe i Norge og som trenger en grunnleggende kjennskap til norsk. Nå kan altså dette dekkes skattefritt, selv om det åpenbart har en stor privat nytte, sier Espen Øren i Simployer. 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: