Sju tips for godt styrearbeid

Noen fasit for godt styrearbeid finnes ikke, men her er noen tips på veien.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
mandag 9. august 2010
Lesetid: 3 Minutter

1. Små bedrifter bør også ha én ekstern i styret
Når daglig leder også er eier, velges ofte en løsning med familie i styret. Kan de leve opp til de krav og forventninger som stilles til et styre? Er det riktig å utsette familiemedlemmer for risikoen ved å sitte i et styre? I små selskaper er det særlig viktig med minimum én annen person med full integritet overfor daglig leder. Samspillet mellom to selvstendige personer i ledelse/styre er en trygghetsfaktor for eiere, selskap, ledelse og ansatte. Derfor bør daglig leder selv ta initiativ til å få seg en rådgiver og samtalepartner for å sikre riktige valg. - Skulle en trå feil er det liten risiko knyttet til dette. I motsetning til ansatte kan styremedlemmer sies opp nær sagt på timen. Det eneste som kreves er i prinsippet en ekstraordinær generalforsamling, sier Osmund Ueland i Styreutvikling Østfold.

2. Styret må evaluere seg selv jevnlig
Er styret "kontrollerende" eller en "klubb for hyggeprat"? Sørg for at styret evaluerer sin funksjon, seg selv som arbeidsgruppe og sin egen effektivitet som styre. Lovverket vårt er tilpasset internasjonale erfaringer med styrets rolle, og som styremedlemmer er man pålagt å gjennomføre en utvikling. Vær kontinuerlig på søken etter egenutvikling!

3. Tenk mindre fortid, mer framtid
En undersøkelse gjort blant over 700 styremedlemmer avslørte at styret bruker mest tid på operative detaljer som har skjedd, og som det er lite å gjøre noe med. - Styrets oppmerksomhet bør rettes mot den konkurransestrategiske situasjon og utviklingen virksomheten skal møte, mener Leif Jarodd i Styreutvikling.no. Undersøkelsen hans viste at under 20 % av styrets tid ble brukt på ting som skjer i neste kvartal og lenger fram. Lite tid brukes på visjon, strategi og taktikk - enda mindre brukes på prosjekter og leder/medarbeiders fremtidige oppgaver.

4. Ikke overkontrollér daglig leder
Bedriftene i undersøkelsen til Styreutvikling.no brukte over 80 prosent av tiden på fortid og nåtid. Da kan styret vanskelig påstå at det styrer virksomheten inn i framtiden. Snarere styrer man kanskje fremdriften på skuta ved å granske kjølvannet? Få skippere vil anbefale dette, bortsett fra roere. Finn metoder for tidlig varsling om endringer som må følges opp.

5. Gjør et samlet kompetanseløft
Styret og daglig leder kan med fordel samlet delta i kurs eller annen styreutvikling. Hvis bare ett styremedlem eller daglig leder deltar, kan det føre til at resten av arbeidsgruppa avviser den nye kompetansen. I alt snakket om styrets fokus må det selvsagt ikke glemmes at styret har rettslig ansvar og må kjenne aksjeloven. Dette er rammebetingelser som må være på plass i styret.

6. Sett fokus på beslutningsunderlagets innhold og form
Daglig leder må investere tid for å heve kvaliteten på styrearbeidet. Det er viktig å få orden på rutinene rundt styrets årsplan med type saker, innkalling, presis og god presentasjon av sakene og føring av protokoll - alle de grunnleggende formalitetene. Vurdér formen på saksbehandlingen, og hva som er en styresak. Dette vil variere med virksomhetens størrelse, men uansett er det viktig å bruke tiden på de viktigste sakene, og gjennomføre dem på en produktiv måte.

7. Ha en strategiplan med tydelige mål
En enkel og klar strategi med definerte mål er god medisin for sunn drift. En strategiplan bør beskrive nå-situasjonen, definere et målbilde og ha en enkel handlingsplan for hvordan målene skal nås.

Tipsene er basert på en artikkel av Leif Jarodd hentet fra Styreutvikling.no og et intervju med Osmund Ueland fra Styreutvikling Østfold i papirutgaven av Kompetanse.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: