Sykemelding etter kosmetiske inngrep?

Kan en ansatt levere sykemelding etter å ha forstørret brystene sine eller laseroperert øynene? Spørsmålet dukker opp når arbeidstakere trenger fri fra jobb til å komme seg etter plastisk kirurgi.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
mandag 20. november 2023
Lesetid: 2 Minutter

- Nei, generelt sett gir ikke slike kosmetiske inngrep rett til sykepenger, svarer Nicole Holman Fagerli, juridisk rådgiver i HR og ledelse i Simployer.

Begrunnelsen er at kosmetiske inngrep betraktes som frivillige og ikke medisinske prosedyrer. Sykepenger er vanligvis ment å kompensere arbeidstakere som er syke eller skadet og som av den grunn ikke kan utføre arbeid.

Avtal permisjon eller ferie

En arbeidstaker får altså ikke sykemelding etter et kosmetisk inngrep som ikke er medisinsk begrunnet. Likevel er mange slike inngrep av en slik karakter at arbeidstakeren som gjennomgår operasjonen må beregne å være borte fra jobb en tid etter inngrepet. I slike situasjoner må arbeidstakeren planlegge fraværet.

-  Arbeidstakeren må da på forhånd søke arbeidsgiver om permisjon eller avtale å ta ut ferie, sier Holman Fagerli.

Simployers rådgiver minner også om at dersom arbeidstaker innvilges permisjon, vil sykepengeretten først inntre etter permisjonens utløp. Dersom arbeidstaker er borte i mer enn 14 dager, bortfaller retten til sykepenger som arbeidstaker. I tillegg mister den ansatte muligheten til å benytte seg av egenmelding ved egen sykdom før arbeidet er gjenopptatt i to måneder, og etter fire uker på grunn av sykt barn eller barnepasser. 

Unntak som gir rett til sykepenger

Kosmetiske inngrep gir generelt altså ikke rett til sykepenger, men det finnes unntak. Disse er: 

1.    Uforutsette medisinske komplikasjoner: Dersom det oppstår uforutsette medisinske komplikasjoner som følge av et kosmetisk inngrep, kan personen være berettiget til sykepenger. Dette fordi man ofte ikke tar hensyn til hvorfor/grunnlaget for sykdommen eller skaden. Slike uforutsette medisinske komplikasjoner kan være infeksjoner, blødninger, arrdannelse eller andre uventede reaksjoner. For å få rett til sykepenger må det være en direkte sammenheng mellom inngrepet og de påfølgende komplikasjonene. 

2.    Rekonstruktiv kirurgi: Noen ganger kan kosmetiske inngrep være nødvendige av medisinske årsaker, f.eks. etter en ulykke eller som en del av en rekonstruktiv prosedyre etter brannskader eller annen skade. Disse inngrepene vil ofte også være dekket av det offentlige. I slike tilfeller kan personen ha rett til sykepenger under gjenopprettingsperioden. 

3.    Psykisk belastning: I enkelte tilfeller kan kosmetiske inngrep ha en betydelig innvirkning på en persons psykiske helse. Hvis det kan påvises at et kosmetisk inngrep har resultert i alvorlig psykisk belastning, kan personen ha rett til sykepenger som en del av behandlingen og rehabiliteringen.

Eksempler på inngrep som kan gi rett til sykepenger er:

-    Store, tunge bryster
-    Tunge øyelokk
-    Åreknuter
-    Mye overflødig hud på magen
-    Føflekker som kan være ondartede
-    Sterkt avvikende nese, ører, hake
-    Arrkorreksjoner
-    Brannskader
-    Unormalt stor svetteproduksjon
-    Brystforstørrelse hvis ikke utviklet

-  Hva skal så arbeidsgivere gjøre når arbeidstaker melder seg syk i forbindelse med kosmetiske inngrep?

- Dersom arbeidsgiver mener at det ikke foreligger grunnlag for sykemelding kan han nekte å betale ut sykepenger til arbeidstakeren. Dette må da begrunnes i eget avslag på krav om sykepenger i arbeidsgiverperioden. I stedet kan arbeidsgiver innvilge arbeidstaker permisjon uten lønn for tilsvarende periode, sier Holman Fagerli.

Arbeidstaker kan deretter få prøvd saken sin hos NAV, som vil behandle saken og vurdere om vilkårene for sykmelding er oppfylt. Hvis det fortsatt er uenighet om sykmeldingen, kan saken bringes inn for Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: