Rett til fri fra jobben

Norske arbeidstakere har lovfestet rett til fri fra jobben i en rekke situasjoner. Her er den komplette oversikten over når en arbeidstaker kan kreve fri.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 20. april 2015
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Rett til fri betyr ikke nødvendigvis rett til lønn

Det norske lovverket åpner for at du kan være hjemme fra jobben ved en lang rekke hendelser, som fødsel, religiøse høytider og pleie av pårørende. Selv om medarbeideren har lovfestet rett til fri, betyr det ikke nødvendigvis at man har krav på lønn. Nedenfor finner du en oversikt over alle de lovfestede permisjonsrettighetene norske arbeidstakere har.

Her kan du laste ned vår oversiktlige plansje i pdf-format som viser de lovfestede permisjonsrettighetene og tilhørende betingelser. 

Velferdspermisjon

I tillegg til den lovfestede retten til fri, er det mange arbeidsgivere som innvilger velferdspermisjon i forbindelse med andre typer fravær. Det kan for eksempel være for å følge barn til skole- eller barnehagestart, flytting, eget bryllup, eksamen, begravelser osv. Velferdspermisjoner er ikke med i denne oversikten. Velferdspermisjonsordninger kan følge av avtaler (f. eks. tariffavtale) eller praksis/administrative bestemmelser i virksomheten.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

 

Grunn for fri (kjønn)

Lengde

Penger

Hjemmel

Svangerskapskontroll

Alle kontroller

Lønn fra arbeidsgiver

Arbeidsmiljøloven § 12-1

Svangerskapspermisjon

Inntil 12 uker under svangerskapet

Foreldrepenger fra NAV

Arbeidsmiljøloven § 12-2

Omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon

2 uker ved fødsel eller omsorgsovertakelse

Nei (kan være regulert i avtale)

Arbeidsmiljøloven § 12-3

Fødselspermisjon

Pliktpermisjon for mor de første 6 uker etter fødsel

Foreldrepenger fra NAV

Arbeidsmiljøloven § 12-4 

Folketrygdloven § 14-10

Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon.

Totalt 12 måneder, eventuelt mer der NAV yter foreldrepenger.

Fødsel:

Foreldrepenger i 49/59 uker

Adopsjon:

Foreldrepenger i 46/56 uker

 

Arbeidsmiljøloven § 12-5 1. ledd

Folketrygdloven § 14-9

Permisjon ved overtakelse av fosterbarn

Inntil 12 måneder

Kan ha rett på kommunal godtgjørelse

Arbeidsmiljøloven § 12-5 1. ledd

 

Utvidet foreldrepermisjon

Ett år for hver av foreldrene

Nei

Arbeidsmiljøloven § 12-5 2. ledd

Delvis foreldrepermisjon

Avtale - innen en tidsramme på 3 år

Foreldrepenger fra NAV

Arbeidsmiljøloven § 12-6 

Folketrygdloven § 14-16

Ammefri

Den tid man trenger for å amme

Nei (1 time daglig f.o.m 1.1.14)

Arbeidsmiljøloven § 12-8

Barn og barnepassers sykdom

10 dager årlig til hver av foreldrene (15 ved flere enn 2 barn) - det dobbelte for enslige og ved kronisk syke barn

Omsorgspenger

Arbeidsmiljøloven § 12-9 

Folketrygdloven §§ 9-5/ 9-6

Barns sykehusbehandling

Fastsettes ut fra barnets behov for tilsyn og pleie

Pleiepenger fra NAV

Arbeidsmiljøloven § 12-9 

Folketrygdloven §§ 9-10 og 9-11

Nødvendig opplæring for å ivareta syke barn Fastsettes ut fra behovet for opplæring Opplæringspenger fra NAV  Folketrygdloven § 9-13
Arbeidsmiljøloven § 12-9 tredje ledd 

Pleie av nærstående i livets sluttfase

Inntil 60 dager for hver pasient

Pleiepenger fra NAV

Arbeidsmiljøloven § 12-10 1. ledd

Folketrygdloven § 9-12

Nødvendig omsorg for pårørende

Inntil 10 dager pr kalenderår

Nei

Arbeidsmiljøloven § 12-10 2. ledd

Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år

Inntil 10 dager pr kalenderår

Nei

Arbeidsmiljøloven 12-10 2. ledd

Utdanningspermisjon

Heltid eller deltid i inntil 3 år

Nei

Arbeidsmiljøloven § 12-11

Militærtjeneste

Pliktig eller frivillig militærtjeneste samt inntil 24 måneder ved internasjonale fredsoperasjoner

Nei (men ved pliktig tjeneste opptjenes feriepenger for 3 måneder hvert opptjeningsår)

Arbeidsmiljøloven § 12-12 

Ferieloven § 10

Offentlige verv

I det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt

Nei

Arbeidsmiljøloven § 12-13

Religiøse høytider for de som ikke hører til den norske kirke

Inntil 2 dager i året

Ja, med lønn

Lov om trossamfunn § 27A

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter