Dette skjer med ferie etter sykdom og foreldrepermisjon

Ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon blir automatisk overført til neste år. Det gjelder ikke hvis det er tid til å avvikle ferie før nyttår.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 20. november 2017
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers arbeidsrettsjurist og ekspert på ferieloven Camilla Schie-Veslum

Gjennom en regelendring i 2014 ble arbeidsgiveres mulighet til å betale ut ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon fjernet.

Dermed skal all ferie som ikke har blitt avviklet på grunn av sykdom og permisjon nå overføres til neste år sammen med pengene.

- Disse feriedagene skal altså ikke betales ut og strykes, de forsvinner ikke, men blir automatisk overført til neste år, sier Simployers arbeidsrettsjurist Camilla Schie-Veslum.

Må avvikles på slutten av året

Arbeidstakere som kommer tilbake på slutten av året etter å ha vært 100% sykmeldt eller i foreldrepermisjon, må imidlertid ta ut så mye ferie de rekker før nyttår.

- Hvis en arbeidstaker kommer tilbake mot slutten av året og har igjen ferie, så skal arbeidsgiver sørge for at så mye som mulig av ferien blir avviklet før nyttår. Det er imidlertid mulig å avtale overføring av 2 uker lovfestet ferie pluss eventuelt de 4 avtalefestede feriedagene de fleste arbeidstakere har, sier Schie-Veslum.

Gradert sykmeldte behandles som friske

Schie-Veslum sier at gradert sykmeldte skal avvikle ferie som vanlig gjennom året.

- For gradert sykmeldte håndteres ferie akkurat som for andre arbeidstakere. Det betyr at arbeidstakere som er gradert sykmeldt, uansett om det er 90 % eller 20 %, vil bli behandlet som om de var friske etter ferieloven. Den ansatte kan ikke bare ta feriedager på de dagene vedkommende skulle ha vært på jobb; det blir altså ikke et "gradert" ferieuttak, sier Schie-Veslum.

Arbeidstakeren må gi beskjed til NAV, slik at sykepengene stoppes. Dette gjøres ved å føre opp feriedagene under del D på sykmeldingsblanketten.

Avtalefestede dager

I Norge har alle arbeidstakere 4 uker og 1 dag lovfestet ferie, pluss en ekstra ferieuke fra og med det året de fyller 60 år. I tillegg har de fleste arbeidstakere 4 dager ekstra avtalefestet ferie.

- Det er viktig å være klar over at ferieloven bare regulerer den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag, eller 5 uker og 1 dag for de over 60 år. Det innebærer at dersom det står igjen avtalefestede feriedager på slutten av året, og partene ikke blir enige om hva som skal skje med disse dagene, så vil det være arbeidsgiver som bestemmer hvorvidt dagene skal overføres eller utbetales. I staten er det lagt til grunn at de avtalefestede feriedagene skal behandles likt med de lovfestede feriedagene med hensyn til overføring, sier Schie-Veslum.

Hun minner om at arbeidsgiver har styringsrett over ferien, og dermed kan avgjøre når ferien skal avvikles. Unntaket er den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år, som arbeidstakeren selv bestemmer over.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer HRM blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.

Del siden: LinkedIn twitter