Reisetid er fortsatt ikke arbeidstid (for alle)

Høyesterett ga politimannen som krevde å få regnet reisetid som arbeidstid medhold, men det er ikke gitt at andre arbeidstakere har samme rettigheter.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 6. juni 2018

Denne uken avsa Høyesterett sin dom i den mye omtalte saken hvor en polititjenestemann krevde å få regnet reisetiden til et annet arbeidssted enn der han vanligvis jobbet som arbeidstid.

EFTA-domstolen hadde allerede vurdert saken ut fra EU-direktivet om arbeidstid, og gitt polititjenestemannen medhold.

- Høyesterett legger EFTA-domstolens vurdering til grunn, og gir arbeidstakeren medhold i at disse reisene er å se på som arbeidstid. Høyesterett er imidlertid veldig forsiktig med å gi denne avgjørelsen betydning for andre. De sier ikke at den ikke får betydning for andre, men de går heller ikke inn i vurderinger og konkluderer med hvilken effekt det har for andre arbeidstakere som reiser, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Vil gjelde lignende arbeidsforhold

Gauslaa sier dommen formelt sett kun avgjør denne saken, men at den likevel vil kunne få betydning for arbeidstakere som har et arbeidsforhold og en reisevirksomhet som ligner på det denne polititjenestemannen har.

- I slike situasjoner bør arbeidsgiver gå inn og gjøre en vurdering av om reisetiden må behandles som arbeidstid. Det er imidlertid ikke noe grunnlag i dommen for å si at dette gjelder for alle arbeidstakere som reiser i jobben, så her må vi avvente og blant annet se på hvilke råd arbeidsgiverforeningene gir. Noen vil trolig legge mye i denne avgjørelsen, mens andre vil prøve å legge minst mulig i den, så diskusjonen vil trolig fortsette, sier Gauslaa.

Han understreker at Høyesterett er tydelige på at reiser arbeidstaker har til og fra det faste arbeidsstedet ikke er arbeidstid.

NHO er fornøyd

Infotjenester har vært i kontakt med NHO, som er fornøyd med dommen.

- Det er positivt at Høyesterett slår fast at reise til og fra jobb fortsatt ikke er å regne som arbeidstid. Det er en viktig presisering, som for øvrig følger opp hvordan det også tidligere har vært, sier direktør for arbeidsliv, Nina Melsom i NHO.

- Denne saken gjaldt et forhold der en politimann ble pålagt å møte på et annet sted enn vanlig arbeidssted. Hvorvidt reise da er arbeidstid må avgjøres etter en konkret vurdering. NHO vil nå bruke tid på å gå gjennom dommen, sier Melsom.

 

Store konsekvenser

Hans Gjermund Gauslaa i Infotjenester understreker at dersom reisetid vil være å se på som arbeidstid vil det få flere konsekvenser for arbeidsgiver.

- Det vil bety færre timer som arbeidstakeren kan utføre aktivt arbeid. Du vil måtte ta høyde for hviletid og du må betale for reisetiden som da er arbeidstid. Dommen er for øvrig veldig klar på at kompensasjonen ikke reguleres av det aktuelle EU-direktivet om arbeidstid. Det vil dermed være mulig å avtale ulike lønnssatser på aktivt arbeid og reisetid, selv om begge deler skulle være arbeidstid. Her vil det med andre ord være mulig med tariffreguleringer, avslutter Gauslaa.  

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter