Regler om overtid

Når kan overtid pålegges? Hvordan skal overtidstillegg utbetales? Og hvordan kan man avspasere overtid? I denne artikkelen får du svaret.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Overtidsarbeid kan ikke være en fast ordning – og det finnes maksimalgrenser for hvor mye overtid man kan jobbe.

Overtid kan pålegges når:

  • Uforutsette hendelser eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift
  • Overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade
  • Det er oppstått uventet arbeidspress
  • Det har oppstått særlig arbeidspress grunnet mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse eller sesongmessige svingninger

Arbeidstakere kan nekte overtidsarbeid om de mener vilkårene ikke er oppfylt, men må da bære risikoen for at arbeidstaker har tolket loven feil. Ved behov for kortvarig overtid behøver man ikke drøfte med tillitsvalgte, men man skal drøfte nødvendigheten der det er mulig.

Maksimal overtid Pr uke 4 ukers periode Pr år Samlet arbeidstid pr dag (inkludert overtid)
Arbeidsmiljølovens grense (Arbeidsmiljøloven § 10-6 (4)) 10 timer 25 timer 200 timer 13 timer (48 timer i uken i snitt over 8 uker)
Ved avtale med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift 20 timer 50 timer 300 timer

16 timer (48 timer i uken i snitt over 8 uker)

Samlet arbeidstid pr uke ikke over 69 timer

Etter tillatelse fra Arbeidstilsynet 25 timer I praksis 60 timer 400 timer  

Hvordan utbetale overtidstillegg?

Det skaper forvirring at loven sier (Arbeidsmiljøloven § 10-6) at man jobber overtid etter 9 timer på jobb, mens de fleste har avtale om 7,5 timers arbeidsdag.

Avtalene sier gjerne at man får overtidsbetaling om man jobber mer enn 7,5 timer. Dersom bedriften betaler overtid etter avtale før 9 timer pr dag og 40 timer pr uke, må dette registreres som overtidsbetaling etter avtale. Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke.

En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Hvordan avspasere overtid?

Avspasering av overtid kan ikke kreves av den ansatte eller pålegges av arbeidsgiver.

Avspasering må avtales skriftlig med den enkelte (Arbeidsmiljøloven § 10-6 (12)). Man kan ikke avspasere overtidstillegget, det skal alltid utbetales. Selv om overtid avspaseres, skal den registreres på dagen det ble arbeidet. Overtiden blir ikke borte selv om den avspaseres.

Se også: Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

  • Enkel tidsregistrering med mobilen
  • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
  • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Les mer og book demo

Del siden: