Slik kuttet Posten jobbulykkene

Kan man unngå ulykker på jobben ved å premiere ledere for å være flinke til å registre nestenulykker? Posten reduserte antallet arbeidsskader med 60-70 prosent på få år.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 27. november 2013
Lesetid: 3 Minutter

Mange vil se det som positivt at antallet registrerte nestenulykker i en bedrift er så lavt som mulig. I Posten ser man annerledes på dette. Der har man innsett at lav registrering av nestenulykker ikke nødvendigvis betyr at det er få nestenulykker.

Konsernsjef Dag Mejdell kom fra sprengstoffselskapet Dyno, og sier til Dagens Næringsliv at han opplevde en helt annen sikkerhetskultur der enn i Posten. Han ønsket at absolutt alle nestenulykker skulle registreres, og innførte blant annet bonus til enkelte ledere for å øke registreringen.

Posten opplevde at antallet registrerte nestenulykker økte fra 1.000 til 31.000 på få år. I samme tidsrom har antallet arbeidsskader gått ned med 60-70 prosent.

Alt bør registreres

Infotjenesters HMS-konsulent Hilde Oppedal Olsen mener Postens ønske om å få registrert så mange nestenulykker som mulig er positivt. Hun mener økt rapportering av nestenulykker og farlige forhold er viktig i det systematiske HMS-arbeidet for å forebygge en potensiell skade eller ulykke som i verste fall kan resultere i dødsfall.

Likevel er hun skeptisk til å ta i bruk en bonusordning.

- Jeg synes det er litt «skummelt» å knytte bonus til ledernes rapportering av nestenulykker. Det er lovpålagt å kartlegge farer og redusere risiko, og lederne har et ansvar. Det kan være greit med en form for premiering i en startfase, men så bør dette bort når systematikken er innarbeidet, sier Oppedal Olsen.

Hun mener det er viktig at slik rapportering er en naturlig del av hverdagen, og at det i tilfelle er vel så naturlig å premiere den ansatte som rapporterer hendelsene, som å gi bonus til lederne.

Systematikk er viktig

I Posten har man nå rundt 31.000 rapporterte nestenulykker i året, i følge Dagens Næringsliv. Det er et gjennomsnitt på rundt 85 om dagen, hvis man regner med alle dager hele året.

Oppedal Olsen sier det er viktig med systematikk når man skal håndtere så store informasjonsmengder og bruke det til å forbedre seg.

- Det er fire ting som er viktig i denne prosessen. Det må være enkelt å registrere hendelsene der og da, uten at det krever for mye av den som registrerer. Det som blir registrert må arkiveres på en fornuftig måte, slik at det ikke forsvinner. Så må man ha en effektiv behandling av de registrerte sakene. Til slutt må man ha gode rutiner for å sørge for at man tar lærdom av hendelsene, sier Oppedal Olsen.

Ta i bruk mobiltelefonen

Gule notatlapper på sjefens kontor er ikke et fullgodt system som for registrering av nestenulykker og andre avvik på arbeidsplassen. Hilde Oppedal Olsen i Infotjenester mener det er smart å bruke et digitalt system som er tilgjengelig der ute hvor nestenulykkene skjer, ikke bare inne på kontorene.

- For å effektivisere og forbedre oppfølging og behandling av rapporterte nestenulykker, kan det være nyttig med en mobil løsning på avvikssystemet sitt. Det kan være fornuftig at den enkelte ansatte får muligheten til å registrere hendelsene selv, og med en mobil løsning vil de kunne gjøre det på sin arbeidsplass uten å være avhengig av PC. Ved at den enkelte ansatte får muligheten til å registrere nestenulykker selv, oppleves økt involvering, bevisstgjøring og ansvarsfølelse hos alle ansatte, sier Oppedal Olsen.

Trenger ikke være ressurskrevende

Infotjenesters HMS-konsulent sier mange ledere er bekymret for at saksbehandlingen skal kreve mye tid og ressurser. Det trenger det slett ikke gjøre.

- Mange enkle saker kan behandles på få minutter, og via et elektronisk system kan både innmelder og for eksempel verneombudet få informasjon direkte fra systemet. Mer komplekse eller alvorlige avvik behandles og eventuelt granskes, og så legges funn og tiltak inn i avviket, slik at all dokumentasjon finnes på ett sted. Granskningsrapporter kan legges inn som vedlegg, sier Hilde Oppedal Olsen.

Ledermøte begynner med HMS

I Posten har man sørget for å ta lærdom av de mange registrerte nestenulykkene blant annet ved å starte alle ledermøter med HMS som første punkt på agendaen.

Der kan man blant annet gå gjennom innrapporterte nestenulykker som gjentar seg ofte, og diskutere mulige tiltak, skriver Dagens Næringsliv.

- Dette er en veldig god metode for et godt fungerende HMS-system. Det er viktig at de ansatte opplever og erfarer at innrapporterte saker blir fulgt opp, tatt seriøst og at tiltak settes inn. Dersom dette ikke skjer vil rapporteringen kunne avta, sier Hilde Oppedal Olsen.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: