Plikt til å reagere ved seksuell trakassering

#metoo-kampanjen har satt kraftig søkelys på seksuell trakassering. Både som arbeidsgiver og arbeidstaker har du plikt til å jobbe for å forebygge og stoppe dette.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
tirsdag 7. november 2017
Lesetid: 2 Minutter

I forlengelsen av at skuespiller Alyssa Milano i midten av oktober oppfordret alle kvinner som har blitt seksuelt trakassert til å skrive "me too" i sosiale medier, har det vært mange over hele verden som har ønsket å dele sine ubehagelige opplevelser.

Også i Norge og våre naboland har det kommet frem historier.

Må arbeide forebyggende

Som arbeidsgiver må man arbeide aktivt og forebyggende mot seksuell trakassering. Det følger av likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.   

- Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, gjerne omtalt som internkontrollforskriften, krever at virksomheter skal arbeide forebyggende og systematisk med alle forhold rundt HMS. Ansattes måte å behandle hverandre på virker inn på arbeidsmiljøet, og arbeidet for å forebygge og stoppe trakassering må derfor håndteres på en systematisk måte i henhold til internkontrollforskriften, sier Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

Varsling av kritikkverdige forhold

I sommer ble regelverket for varsling av kritikkverdige forhold endret. Sandtorp sier varsling av seksuell trakassering også vil komme inn under dette regelverket.

- Fra i sommer stilles det krav om at alle virksomheter med mer enn 4 ansatte må ha skriftlige rutiner for hvordan kritikkverdige forhold skal varsles. De skal inneholde oppfordring om å varsle og fremgangsmåte for varsling og mottak og behandling av varsler.

Sandtorp understreker at det er viktig at disse rutinene er kjent for de ansatte, og ikke minst at virksomheten jobber for å fremme en kultur der de ansatte våger å si fra om forhold de finner kritikkverdige.

Når det gjelder trakassering er det også viktig å merke seg at her har de ansatte ikke bare rett til å varsle, men faktisk en plikt til å melde fra til arbeidsgiver eller verneombud dersom man mener at dette forekommer på arbeidsplassen.

Hva er seksuell trakassering?

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Det kan for eksempel være nedsettende kommentarer, tafsing, uønskede komplimenter, blikk eller pornografiske bilder. Det er personen som blir utsatt for trakasseringen som avgjør hva som er uønsket eller krenkende.

- Når arbeidsgiver blir kjent med at en eller flere ansatte mener seg seksuelt trakassert, må arbeidsgiver gjøre en vurdering av alvorlighetsgraden. Det må vurderes om det er et engangstilfelle eller om det er en uheldig kultur på arbeidsplassen.

Hvis det viser seg at seksuell trakassering har forekommet, må arbeidsgiver iverksette tiltak for å sikre at dette opphører. Hvilke tiltak som kan være aktuelle avhenger av de konkrete omstendighetene i det enkelte tilfellet. Den som har trakassert kan i ytterste konsekvens bli sagt opp eller avskjediget.

Et viktig arbeidsmiljøspørsmål

Forekomsten av seksuell trakassering kan også være et signal om at det er problemer på arbeidsplassen. Spørsmål man bør stille seg er om lignende situasjoner har oppstått tidligere, om dette er strukturelt problem eller en enkelthendelse, hvilken sjargong og kultur vi har på arbeidsplassen, osv.

- Arbeidsgiver er pliktig å arbeide aktivt og forebyggende mot seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det handler om å skape en arbeidsplass der alle kjenner seg trygge og møtt med respekt, sier Sandtorp.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: