På tide med skriftlig avtale om hjemmekontor?

For mange arbeidstakere har perioden med hjemmekontor mer eller mindre vart sammenhengende siden mars. Da kan det være på tide å gjøre en skriftlig avtale.
onsdag 18. november 2020
Lesetid: 2 Minutter
Her kan du se et utdrag fra et av de digitale kursene Simployer har holdt om hjemmekontor i høst, om hva som skal med i en eventuell avtale om hjemmekontor.

En forskrift som ikke har vært mye brukt tidligere, har kommet kraftig i søkelyset etter at koronapandemien rammet Norge: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, gjerne bare omtalt som hjemmekontorforskriften.

I utgangspunktet gjelder ikke denne forskriften ved «kortvarig eller tilfeldig arbeid». Men hva betyr det?

– Det er bare faste avtaler om hjemmekontor som omfattes av denne forskriften. Selv om koronasituasjonen vi har vært inne i nå har vart lenge, vil hjemmekontor i denne perioden være å se på som en midlertidig ordning. Det betyr at koronasituasjonen i utgangspunktet faller utenfor forskriften, og at det dermed heller ikke er noen krav til skriftlig avtale om hjemmekontor, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

NB: Etter at denne artikkelen ble skrevet har departementet kommet med et notat som går langt i å si at hjemmekontor under koronaperioden omfattes av forskriften, og dermed krever skriftlig avtale. Les mer her

Fornuftig med en avtale

Selv om det normalt ikke vil være krav til skriftlig avtale når hjemmekontoret skyldes koronasituasjonen, kan det likevel være fornuftig å vurdere en slik avtale, mener Simployers jurist. Da særlig for de som nå har hatt hjemmekontor svært lenge.

– Særlig for ansatte som nå har vært lenge på hjemmekontor kan det være fornuftig å formalisere betingelsene for at ansatte jobber hjemme. Det kommer mange spørsmål nå blant annet knyttet til arbeidstid, sier Schie-Veslum.

Hun understreker at arbeidsgiver er ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret, uavhengig av om hjemmearbeidet er omfattet av hjemmekontorforskriften eller ikke, og om det er gjort en avtale eller ikke.

Kan gjøre midlertidig avtale

Dersom man vurderer det slik at hjemmearbeidet er midlertidig, og dermed ikke omfattet av forskriften, er det fullt mulig å gjøre avtalen om hjemmekontor midlertidig.

– I mange tilfeller må arbeidsgiver pålegge hjemmekontor, og da er det jo ikke hjemmekontorløsningen i seg selv som avtales. Avtalen må da eventuelt inneholde noen av de andre elementene som etter forskriften skal være med i en avtale. Det kan handle om omfanget av hjemmekontor, dersom man ikke skal jobbe hjemme hver dag, arbeidstid, tilgjengelighet for arbeidsgiver, utstyr (drift og vedlikehold) og saksbehandlingsregler (oppbevaring, taushetsplikt mv). Det bør også presiseres at avtalen kan sies opp av begge parter, og at den eventuelt opphører når smittesituasjonen ikke lenger gjør hjemmearbeid nødvendig, sier Camilla Schie-Veslum i Simployer.

I videoklippet øverst kan du se hva en avtale om fast hjemmekontor skal inneholde, i et utdrag fra et kurs om hjemmekontor Simployer holdt i september.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: